عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف متغیرهای پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1-5-1)رفتار شهروندی سازمانی

ارگان معتقد می باشد رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه می باشد که مستقیماً به وسیله سیستم­های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده می باشد، اما با این تفاصیل باعث ارتقای اثربخشی و­کارایی عملکرد سازمان می­گردد (رامین­مهر و همکاران ، 1388: 69). این رفتار­ها فراتر از تبیین شغل کارکنان می­باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط آن­ها جهت بهبود فعالیت­ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند.

اپلبوم[1] و همکاران. (2004) گفته­اند که رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اختیاری می باشد که بخشی از الزامات شغلی رسمی کارمند نیست، بلکه آن می باشد که عملکرد مؤثر سازمان را ترویج دهد. آلن، بارنارد، راش، و راسل (2000) رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان مظهر حرکات تعاونی و سازنده دانسته­اند که نه توسط نسخه تأثیر کار رسمی لازم­الاجراست و نه به گونه مستقیم یا قرارداد توسط سیستم رسمی پاداش سازمان قابل جبران می باشد(کرکمز و آرپسیا[2]،2009: 2432). عناصر کلیدی تعریف این رفتار عبارت­اند از:

  1. گونه­ای از رفتارها که از آن چیزی که به گونه رسمی توسط سازمان تعریف می­گردد، فراتر می­رود.
  2. یک گونه از رفتارهای غیرمشخص.
  3. رفتارهایی که به گونه مشخص پاداش داده نمی­گردد و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی­گردد.
  4. رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند(طبرسا و رامین مهر،1389: 106).

از آن جا که در این پژوهش از مدل رفتارهای شهروندی پودساکف و همکارانش بهره گیری خواهد گردید ، در ادامه به تبیین مختصری از ابعاد این مدل می پردازیم.

 

مدل رفتارهای شهروندی پودساکف

1-رفتار کمکی[3]: این بعد به عنوان شکل مهمی از رفتار شهروندی می باشد، رفتار مساعدی که شامل داوطلبانه کمک کردن به دیگران و یا جلوگیری از وقوع  معضلات مربوط به کار می­گردد

[1] . Appelbaum

[2] . Korkmaza& Arpacıa

[3] . Helping behavior

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد