سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اعتماد به تحلیل گران سهام که به تعقیب شرکت جهت ارزیابی صحیح نرخ رشد و بهره گیری از آن برای ارزشگذاری می پردازند.

تحلیل گران، علاوه بر بهره گیری از داده های تاریخی از اطلاعات دیگری که می تواند در پیش بینی رشد آتی مفید باشد، بهره گیری می کنند:

1- اطلاعات ویژه شرکت که در آخرین گزارش سود منتشر می گردد.

2- اطلاعات اقتصادی کلان که بر رشد آتی تاثیرگذار می باشد.

نرخ رشد مورد انتظار همه شرکت ها تحت تاثیر اطلاعات اقتصادی زیرا رشد GNP (تولید ناخالص ملی)، نرخ بهره و تورم قرار دارد. تحلیل گران می توانند طرح ریزی رشد آتی را هم زمان با اطلاعات چاپ گردیده درمورد کل اقتصاد و تغییرات مالی و سیاست پولی به روز کنند.

3- اطلاعات چاپ گردیده به وسیله رقبا درمورد پیش بینی آینده

تحلیل گران می توانند ارزیابی رشد خود را برای شرکت بر مبنای اطلاعات چاپ گردیده توسط رقبا درمورد سیاست قیمت گذاری و رشد آینده شان وضع کنند.

4- اطلاعات خصوصی شرکت

در بعضی موارد تحلیل گران به اطلاعات خصوصی مرتبط با پیش بینی رشد آتی شرکتی که مورد پی گیری قرار می دهند، دسترسی دارند. تردیدی وجود ندارد که اطلاعات خصوصی مناسب، به صورت قابل توجهی منجر به ارزیابی بهتر رشد آتی می گردد.

5- اطلاعات عمومی غیر از سود

مدل های پیش بینی سود که کاملاً وابسته به داده های گذشته سود هستند ممکن می باشد از دیگر اطلاعات عمومی در دسترس که برای پیش بینی سود آتی مفید می باشد، غافل شوند. متغیرهای مالی ای زیرا سود انباشته، حاشیه سود و گردش دارایی ها می توانند در پیش بینی رشد آتی مفید باشند. تحلیل گران اغلب از این متغیرها نیز جهت پیش بینی سود بهره گیری می کنند.

اگر شرکت ها به وسیله تعداد زیادی از تحلیل گران پی گیری گردد و این تحلیل گران حقیقتاً از کل بازار به خوبی آگاهی داشته باشند، پیش بینی رشد حاصل، بهتر از ارزیابی مبتنی بر رشد تاریخی یا دیگر اطلاعات عمومی در دسترس خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد