عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

– ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها[1]

ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها ( N.A.V)، از تقسیم ارزش روز داراییها پس از کسر بدهیها و سهام ممتاز، بر تعداد سهام به تبیین زیر بدست می آید: ( گزارش پژوهشی” مطالعه روش های قیمت گذاری سهام”، 1385)

 

(2-2)

 

 

در این روش نیز مانند ارزش دفتری، صورت کسر در واقع حقوق صاحبان سهام عادی می باشد با این تفاوت که در آن بجای ارقام حسابداری از ارزش های جاری بازار برای تعیین ارزش بهره گیری می گردد. در ایران برای ارزشگذاری شرکتهای سرمایه گذاری و در دیگر کشورها برای ارزشیابی صندوق های سرمایه گذاری مشترک[2]  از این روش بهره گیری می گردد.

 

2-1-1-4- ارزش تصفیه ای سهام[3]

اساس محاسبه ارزش تصفیه ای سهام تا حدود زیادی شبیه روش محاسبه ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی هاست. در این روش، فرض می گردد شرکت در تاریخ محاسبه، دارایی ها را می فروشد، تمامی بدهیها و تعهدات (که شامل هزینه های مربوط به تصفیه شرکت نیز می باشد) را می پردازد و بقیه را بین سهامداران عادی تقسیم می کند: ( گزارش پژوهشی” مطالعه روش های قیمت گذاری سهام”، 1385)

 

(2-3)

 

کاربرد روشهای خالص ارزش دارایی ها و ارزش تصفیه، دارای محدودیتهایی به تبیین زیر می باشد:

اول، برای شرکتهایی که دارایی های زیاد و متنوعی دارند، امکان ارزیابی تک تک دارایی ها مشکل و عملاً بهره گیری از این روشها را ذهنی می سازد.

دوم، در شرایط تورمی به دلیل افزایش ارزش روز دارایی ها، ارزشی که از این دو روش برای سهام عادی به دست می آید بالا خواهد بود در صورتی که این ارزش بالا، به واسطه توانایی خلق ارزش در شرکت ایجاد نشده بلکه ناشی از تورم می باشد. به همین خاطر ممکن می باشد به دلیل تورم ارزش سهام شرکتی که دارایی های بسیار زیادی دارد اما پیش روی از قدرت سود آوری پایینی برخوردار می باشد، بیشتر از ارزش سهام شرکتی تعیین گردد که دارایی های کمی دارد اما قدرت سودآوری آن بالاتر می باشد و این ارزشگذاری منطقی نیست.

3 -Net Asset Value

1-Mutual funds

2-Liquidation Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید