عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • عوامل بنیادی تعیین کننده رشد

در هر دو طریق ارزیابی تحلیل گر و ارزیابی تاریخی، رشد متغیری خارجی می باشد که بر قیمت اثرگذار می باشد. اما این متغیر از جزئیات عملیاتی شرکت جدا شده می باشد. دقیق ترین راه تاثیر دادن در قیمت این می باشد که این متغیر را داخلی کنیم. به این معنی که آن را تابعی از سرمایه گذاری مجدد شرکت برای رشد آتی و کیفیت سرمایه گذاری مجدد آن قرار دهیم. یکی از مهمترین این عوامل، رشد حقوق صاحبان سهام می باشد.

ساده ترین ارتباط تعیین کننده رشد، ارتباط ای می باشد که مبتنی بر نرخ سود انباشته ( درصد سود تقسیم نشده شرکت) و بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. این ارتباط بصورت زیر می باشد:

  • g=b×rکه در آن b نرخ سود انباشته (b=1-d که در آن d درصد سود تقسیمی می باشد) و r=ROE (نرخ بازدهی شرکت) می باشد.

 

مزایای روش سود تقسیمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفاهیم آسان: در این روش از سود تقسیمی که سهامدار بدست می آورد جهت ارزشگذاری بهره گیری می گردد.

قابلیت پیش بینی: سودهای تقسیمی اغلب در کوتاه مدت پایدار و ثابت می باشند، لذا پیش بینی آنها آسان می باشد.

تمامی مطالب ذکر گردیده در مورد این روش زمانی دارای اعتبار خواهد بود که شرکت بین سهامداران خود سود تقسیم کند. اما شرکت ها ممکن می باشد به دلایلی سود سهام خود را تقسیم نکنند: شرکت ممکن می باشد سود ده نبوده و سودی برای تقسیم نداشته باشد. همچنین امکان دارد شرکت بسیار سود ده بوده و فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری داشته باشد و در نتیجه سودی تقسیم نکند. برای ارزشگذاری اینگونه شرکت ها تحلیل گران اغلب از دیگر مدل های ارزشگذاری همانند جریان نقدی آزاد و یا درآمد باقی مانده بهره گیری می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد