شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره

در این دسته از فنون دو یا چند معیار یا شاخص به گونه همزمان برای انتخاب تصمیم مد نظر قرار می­گیرند . مدل­های MCDM به دو دسته تقسیم می­شوند.

الف) مدل­های تصمیم­گیری چند هدفه (MODM)

ب) مدل­های تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM)

2-5-1- مدل­های تصمیم­گیری چند هدفه

همانطور که از نام این مدل­ها برمی­آید، در این نوع مدل­های تصمیم­گیری چندین هدف به گونه همزمان جهت بهینه شدن، مورد نظر قرار می­گیرد. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن می باشد با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلا یک هدف حداکثر کردن سود می باشد که بر حسب واحد پول سنجش می­گردد و هدف دیگر حداقل بهره گیری از ساعات نیروی کار که بر حسب ساعت سنجش می­گردد. از طرفی دیگر این اهداف در بعضی موارد در تضاد با یکدیگر هستند و در یک جهت حرکت نمی­کنند. مثلا تصمیم­گیرنده از یک طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می­خواهد هزینه­های حقوق و دستمزد را حداقل کند. کاراترین تکنیک در این زمینه برنامه ریزی آرمانی می باشد که اولین بار توسط “چارنز و کوپر ” ارائه گردید. مدل عمومی ریاضی تصمیم­گیری چند هدفه به صورت زیر می باشد: (مومنی, 1387)

 

هوانگ و یون[1](1995) تصمیم­گیری چند شاخصه را چنین تعریف کرده­اند “تصمیم­گیری چند شاخصه به تصمیمات ترجیحی (همچون ارزشیابی، اولویت­بندی و انتخاب) از بین گزینه­های موجود دسته­بندی شده توسط شاخص­های چندگانه ( و معمولاً متضاد) اطلاق می­گردد.تفاوت مدل­های چندشاخصه با چندهدفه در این می باشد که مدل­های چندهدفه برای طراحی بهترین گزینه بر اساس مجموعه متضاد به کار می­رود، در حالی که مدل­های چندشاخصه برای انتخاب گزینه برتر به کار می­طریقه.

تصمیم­گیری چند معیاره به عنوان یک علم دارای مفاهیم، رویکردها و متدهای خاص خود می باشد و به تصمیم گیرنده در شناسائی، توصیف و ارزیابی گزینه­ها کمک نموده تا گزینه­ها را رتبه­بندی،گروه­بندی و یا انتخاب نماید. تصمیم­گیری چندشاخصه در آغاز در سال 1957 توسط چرچمن[2] ،اکاف[3] و آرنوف[4] مطرح گردید. هدف تصمیم­گیری چند شاخصه ارائه کمک و

[1] Hwang & Yoon

[2] Churchman

[3] Ackoff

[4] Arnoff

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد