عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

3 مقدمه

فصل سوم این پژوهش، به روش شناسی[1] پژوهش اختصاص دارد. مانند ویژگی­های مطالعه علمی، که هدفش حقیقت­یابی می باشد، بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می­باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش وامکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش، دسترسی آسان به پاسخ­های پژوهش می باشد (خاکی، 1379، صص 143-142).

هدف مبحث روش­شناسی نیل به بالاترین سطح استانداردهای کنترل در پژوهش علمی می باشد. داشتن معیارهای روش­شناسانه در علم همان­قدر اهمیت دارد که داشتن معیارهای اندازه­گیری و سنجش. چنین معیارهایی به علاوه­که تعیین­کننده اهدافی هستند که می­بایست در فرایند علمی از آن­ها پیروی گردد، مبنایی را نیز برای تصحیح نتایج حاصل از شرایطی که نسبت به بهترین شرایط پایین­تر می باشد، فراهم می­کند (ازکیا و دربان آستانه، 1382، ص90)

روش شناسی علمی، نظامی می باشد از قواعد و روش­هایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده می باشد و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار می­گیرد. روش، مجموعه شیوه­ها و تدابیری می باشد که برای شناخت حقیقت و پرهیز از لغزش به­کار گرفته می­گردد. تعریف دیگر روش، شیوه انجام هر کار و یا طرز اجرا و پیاده کردن هر هدف یا برنامه می باشد (فرهنگی و صفرزاده، 1387). روش علمی پژوهش، به همه مراحلی تصریح دارد که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین مورد بهره گیری قرار می­گیرند. هدف از روش علمی، کشف حقیقت می باشد. پژوهش از نظر روش شناسی، کاربرد روش­های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال می­باشد.

برای اینکه نتایج حاصل از پژوهش معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در پژوهش بهره گیری گردد، زیرا که انتخاب نادرست منجربه نتیجه گیری نادرست می گردد. مراحل انجام پژوهش در شکل 1-3 نشان داده شده می باشد.

[1]– Methodology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه