عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سبک رهبری

همچنین متغیرهایی که در گروه دوم قرار گرفته (متغیرهای مربوط به احساس شایستگی کارمند در تأثیر کاری مربوطه ) و احساس شایستگی کارمند را اظهار می‌دارد شامل این موارد می باشد:

 1. پژوهش اهداف
 2. استقلال در کار
 3. منصفانه بودن پاداش‌های مبتنی بر عملکرد
 4. چالش شغلی
 5. قلمرو شغل
 6. فرصت پیشرفت و ارتقای شغلی
 7. فراهم بودن فرصت کافی جهت ابراز عقاید و نظرات شخصی
 8. مشارکت در تصمیم گیری
 9. اهمیت شخصی برای سازمان

آلن و می یر در این پژوهش به مقصود سنجش پیش شرط‌های تعهد عاطفی سوالات زیر را مطرح می‌کنند:

 1. چالش شغلی: به گونه کلی کارم در سازمانم چالش و هیجان انگیز می‌باشد.
 2. وضوح تأثیر: این سازمان همیشه آن چیز که را که انتظار دارد آن‌را انجام دهم، واضح و روشن اظهار می کند.
 3. وضوح هدف: بدون اینکه آن چیز که از من انتظار می‌رود به گونه واضح اظهار گردد، خودم وظایفی مبهم را در سازمان انجام می‌دهم
 4. مشکل بودن هدف: انتظارات و خواسته‌ها از شغل من به گونه جزیی و ساده تعیین نمی‌گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد