عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری:

– بانک ها حجم وسیعی از اقلام پولی شامل وجه نقد و اسناد قابل انتقال را درامانت خود دارند. بنابر این لازم می باشد نسبت به استقرار روشهای عملیاتی رسمی تعریف مناسب حدود اعمال نظارت فردی و

ایجاد سیستمهای دقیق کنترل داخلی اقدامات لازم بعمل آید.

– بانک ها از نظر تعداد و مبلغ با حجم تنوع گسترده ای از معاملات روبرو هستند. این امر ضرورتاً

ایجاد می کند که سیستم حسابداری وکنترل داخلی پیچیده ای مستقر واز خدمات پردازش الکترونیکی اطلاعات نیز در حجم وسیعی بهره گیری می گردد.

– بانکها بطور معمول عملیات خود را از طریق شبکه وسیع شعب و باجه که از نظر جغرافیائی نیز پراکنده می باشد انجام می دهند.

این مطلب بانک ها را ضرورتاً با مسائل عدم تمرکز گسترده تر اختیارات و پراکنده گی امور حسابداری روبرو می سازد. و وظایف ومشکلات جانبی آن بویژه در مواردی که شبکه شعب بانک درخارج از کشور هست شامل اجزای یک نواخت رویه های عملیاتی وسیستمهای حسابداری می باشد.

–  بانک ها غالبا بدون انتقال وجه تعهدات مهمی را می پذیرند. اقلام مذبور به گونه معمول اقلام خارج از ترازنامه خوانده می گردد.

– مقررات بانک ها به وسیله مقامات دولتی وضع می گردد و الزامات قانونی آن اغلب بر اصول پذیرفته شده حسابداری اثر می گذارد. (اقوامی،1378،ص40)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این پژوهش دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

1-  شناسایی اندازه تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

2- شناسایی اندازه تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسایی اندازه تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه