عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مدلپودساکف
  1. رفتار کمکی[1]: این بعد به عنوان شکل مهمی از رفتار شهروندی می باشد، رفتار مساعدی که شامل داوطلبانه کمک کردن به دیگران و یا جلوگیری از وقوع معضلات مربوط به کار می­گردد (پودساکف و همکاران،2000: 516) .
  2. جوانمردی: شکیبایی در برابر موقعیّت­های نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی(همان: 517) . جوانمردی و گذشت را می­توان به عنوان خوش­نیّتی کارکنان در تحمل شرایطی که ایده­آل نیست،بدون ابراز شکایت تعریف نمود(گیاهی،1391: 62).
  3. وفاداری سازمانی[2]: این بعد متشکل از وفاداری سازمانی ، گسترش حسن نیّت و طرفداری از سازمان ، و صحه گذاشتن ، طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی می باشد (پودساکف و همکاران،2000: 517) . وفاداری سازمانی پیروی از موازین سازمان و اقدام کردن به وظایف،ماورای علایق کوته بینی فردی،گروه­های کاری و یا بخش­ها می باشد….وفاداری سازمانی بخاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد بیرونی­ها ضروری می باشد(گیاهی،1391: 61).
  4. اطاعت سازمانی[3]: این بعد به نظر می­رسد به تصرّف درونی خود فرد و پذیرش قواعد سازمان ، مقرّرات، و روش می باشد ، که منجر به پایبندی ناشی از وسواس یا دقّت زیاد کارکنان می­گردد، حتی زمانی که هیچ کس ناظر بر آن­ها نیست. (پودساکف و همکاران،2000: 517) .این نوع از رفتار که دارای سابقه قدیمی در تحقیقات رفتارهای شهروندی می باشد به آن علّت غیر از رفتارهای شهروندی سازمانی به حساب می­آید که اطاعت از قوانین و مقررات سازمانی که از هریک از اعضای سازمان انتظار می­رود ، بسیاری از آنان به آسانی آن را انجام نمی­دهند. پس کارکنانی که به صورت وجدانی از تمامی مقررات و دستورالعمل­های سازمان حتی در شرایط عدم نظارت خارجی اطاعت می­کنند در ردیف شهروندان خوب به حساب می­آیند(رضائیان و میرزاده،1389: 95).
  5. ابتکار فردی[4]: این شکل از رفتار شهروندی سازمانی رفتار­های فرانقشی می باشد، به این معنا که ماورای حداقل نیازمندی­های کلی مورد انتظار می­باشد .رفتارهایی شامل فعالیت­های خلاقانه و داوطلبانه ، طراحی نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی(پودساکف و همکاران،2000: 524) . موتو ویلدو و بورمن(1993) بجای آوردن مشتاقانه و داوطلبانه فعالیت­های وظیفه­ای را به عنوان مؤلفه­های این سازه اظهار کردند(گیاهی،1391: 61).

فضیلت شهروندی: نشان دهنده علاقه در سطح کلان ، و یا تعهّد به سازمان به عنوان یک کل می باشد . این بعد در تمایل به مشارکت در فعالیت­های حکومت به عنوان یکی از فعالیت­های اصلی شهروندی ریشه دارد،

[1] . Helping behavior

[2] . Organizational loyalty

[3] . organizational compliance

[4] . individual initiative

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد