عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

روش ارزشگذاری بر اساس درآمدها

در این روش، ارزش حقوق صاحبان سهام یک شرکت می تواند به صورت جمع درآمدهای مورد انتظار که با یک نرخ مناسب تنزیل تعدیل شده برای ریسک، تنزیل گردیده اند، اظهار گردد:

(2-33)

در مواقعی که سطح درآمدهای سالانه آتی مورد انتظار           ثابت می باشد، روش تنزیل در آمدها می تواند به صورت زیر در آید:

(2-34)

که  نرخ تنزیل تعدیل شده بر اساس ریسک می باشد. (Vardavaki & Mylonakis, 2007)

مدل براساس درآمدها[1] اغلب برای شرکت های با تکنولو‌ژی بالا مانند شرکت های کامپیوتری که دارای دارایی های غیر فیزیکی قابل توجهی می باشند و جریان های نقدی مورد نیاز بالایی دارند و موجب می گردد در اکثر مواقع جریان نقدی آزاد کمی داشته باشند، به کار برده می گردد.

آن چیز که دراین روش توجه به آن ضروری به نظر می رسد محاسبه دقیق درآمدها می باشد. جهت اطمینان از اینکه درآمد ها صحیح محاسبه می گردند بایستی درآمدها جهت شناسایی اجزای پایدار و مکرر و اجزای اتفاقی و غیر معمول مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این امر مستلزم جمع آوری اطلاعاتی از صورت های مالی به تبیین زیر می باشد: (Subramanam & Halsey, 2005)

* صورت سود و زیان که شامل موارد زیر می باشد:

– درآمد های ناشی از عملیات مداوم شرکت

– درآمدهای ناشی از عملیات غیرمداوم شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سود و زیان های اتفاقی

– سود و زیان ناشی از تغییر در اصول و رویه های جاری حسابداری

* دیگر صورتها و یادداشت های همراه صورت های مالی

* تجزیه و تحلیلی که مدیران از درآمد ها و اجزای آن ها ارائه می دهند.

همانگونه که اظهار گردید، شناسایی درآمد هر سهم(EPS) از اصلی ترین مراحل این روش می باشد که بایستی به گونه دقیق محاسبه گردد. پس از شناسایی اجزای پایدار درآمد و  اعمال تغییرات لازم در محاسبه درآمد کل شرکت، درآمد هر سهم می تواند به یکی از دو روش زیر مورد محاسبه قرار گیرد :

[1]– Earning-based model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد