عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. به گفته دانایی­فرد و همکاران(1386 : 26) وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته­هایش برای حل معضلات خاص متداول درون سازمان انجام می­گردد، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می­گردد و از آنجایی که پژوهش حاضر ویژگی­های اظهار­شده در بالا را داراست می­توان گفت که یک پژوهش کاربردی می باشد. همچنین این پژوهش کیفی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی قلمدادمی­گردد زیرا که مطالعه توصیفی به مقصود تعیین و توصیف ویژگی­های متغیرها در یک وضعیت انجام می­گردد(دانایی­فرد و همکاران، 1386 : 197) و هدف از تحقیقات پیمایشی نیز نظرسنجی می باشد. با در­نظر­گرفتن این تفاسیر، این پژوهش در گروه تحقیقات کیفی و توصیفی–پیمایشی قرارمی­گیرد.

روش مورد بهره گیری در این پژوهش روش دلفی می باشد که در ادامه به تشریح این روش و انواع آن پرداخته می­گردد.

3-3-1. روش دلفی

روش دلفی که نخستین بار در سال 1950توسط دالکی و هلمر[1] در شرکت رند[2] به کارگرفته­گردید، روشی می باشد مورد پذیرش، جهت دستیابی به همگرایی آرای دریافت­شده از خبرگان در زمینه­ی یک موضوع خاص(سو و سندفرد[3]، 2007 : 1). اکثر نویسندگان و مؤلفان در توصیف این روش از تعریفی که توسط لینستن و تراف[4](1975) ارائه شده بهره می­جویند :

دلفی روشی می باشد به مقصود پی­ریزی یک فرایند ارتباط گروهی به گونه­ای که این فرایند به اعضای گروه اجازه می­دهد تا به مسائل و معضلات پیچیده رسیدگی نمایند(مولن[5]، 2003 : 37، هنفین[6]، 2004 : 5  و پاراسکواس و ساندرز[7]، 2012 : 908).

[1] – Dalkey & Helmer

[2] – Rand

[3]  -Hsu & Sandford

[4] – Linstone & Turoff

[5] – Mullen

[6] – Hanafin

[7] – Paraskevas & Saunders

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد