عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت رویه­ای

مطالعات ابتدایی برای تحلیل فراگرد حل منازعات توسط ثایبات و واکر، در اوایل دهه  منجر به توسعه مفهوم عدالت رویه­ای در سال  گردید(گرینبرگ[1]،1990: 402). ادراکات انصاف در سازمان صرفاً تحت تأثیر نتایج نیست،بلکه تحت تأثیر فراگرد مورد بهره گیری برای تحقق نتایج هست. نظریه عدالت رویه­ای مطرح می­کند که افراد می­توانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاه­ مدت داشته باشند. پس زمانی که تصور این می باشد که فراگرد مورد بهره گیری منصفانه بوده می باشد، نتایج نامطلوب قابل قبول به نظر می­رسد (حقیقی ،احمدی و رامین مهر،1388: 83).

به زعم لیند و تیلور، دو منبع اصلی هست که ارزیابی­ها در مورد اندازه رعایت عدالت رویه­ای از آن­ها مشتق می­شوند:

  • رویه ها و دستورالعمل­های رسمی سازمان که از آن­ها با عنوان مبناهای رسمی عدالت رویه­ای نام برده می­گردد.
  • تجارب افراد با اشخاص خاص صاحب اختیار در گروه که وظیفه اداره گروه را بر عهده دارند که این جنبه را مبناهای غیر رسمی عدالت رویه­ای می­نامند. مبناهای رسمی ماهیتا ساختاری هستند و احتمال دارد که در طی زمان­ها و جایگاه­های گوناگون و در میان متفاوت ، ثبات خود را حفظ کنند(فانی و همکاران،1392: 137).

اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه­های عادلانه می باشد. یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون بایستی عادلانه باشد، فراگردی که قرار می باشد عدالت از آن منتج گردد نیز بایستی عادلانه باشد،رعایت عدالت و انصاف در رویه اجرا بایستی فرصت مساوی برای همگان فراهم آورد. از این رو می­توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین می باشد و رویه اجرای قوانین زمانی عادلانه می باشد که امکان بهره­مندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد. بارون[2] و گرینبرگ عقیده دارند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه­ای در نظر گرفته اند:

  • جنبه ساختاری عدالت رویه­ای: این جنبه از عدالت رویه­ای به مطالعه این امر می­پردازد که تصمیم­ها چگونه بایستی اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند.در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که این جنبه به مطالعه اینکه تصمیم­ها چه باشند، نمی­پردازد،بلکه این امر را مطالعه می­نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند.

[1] . Greenberg

[2] . Baron

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد