عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مسئولیت اجتماعی شرکت

همگام با  داغ شدن مبحث مسئولیت اجتماعی شرکت، مطالعات درمورد این موضوع بایستی از دیدگاه ها و رشته های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. به ویژه در نظر داشتن این نکته که چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت به به جنبه های مختلف دنیای بیرونی آن و و فعالیت های مختلف آن مرتبط می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت در حال حاضر به آسانی با با زمینه های مختلف مانند عملکرد مالی، مدیریت و تصمیمات مدیریتی، و چهارچوب های مختلف برای عملیات های مختلف شرکت مرتبط می باشد. همچنین با رشته بازاریابی ، برند سازی و فرق کاملاً در ارتباط می باشد. در دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکت در منطق جغرافیایی مختلف مورد توجه قرار گرفته می باشد. (هند و دیگران[1]، 2007).

با در نظر داشتن اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت در حال حاضر بخشی از هر چیزی می باشد، تعرف دقیق این اصطلاح بیش از پیش مشکل تر شده می باشد. بدون هیچ تردیدی مبانی نظری درمورد مبحث مسئولیت اجتماعی شرکت رو به رشد می باشد، اما تعریف آن همچنان کارآسانی نیست. به همین دلیل می باشد که دانشمندان مختلف آن را مفهومی میدانند که نیاز به بحث دارد و ذاتاً پیچیده می باشد و قوانین نسبتاً بازی برای کاربرد دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت گاهاً به عنوان اصطلاحی فراگیر شناخته می شودکه مفاهیم مختلف کسب و کار و روابط اجتماعی را تحت پوشش قرار میدهد. با در نظر گرفتن مترادف بودن با بعضی مباحث دیگر و همپوشانی با بعضی موارد، مسئولیت اجتماعی شرکت تبیین کننده مفاهیم موجود در ارتباط بین کسب و کار و جامعه می باشد. کسب و کار چه بزرگ یا کوچک، در مکانی در درون جامعه اداره میشود، و بایستی مسئولیت که در قبال جامعه، مردم و محیطی که در ان فعالیت می کند را بپذیرد. زمان این سؤال که آیا شرکت ها در قبال جامعه مسئولیتی دارند یا خیر، دیگر گذشته می باشد، در حال حاضر آن چیز که اهمیت دارد اندازه مسئولیتی می باشد که آن ها در برابر محیط پیرامون خود نشان می دهند.

[1] Hond, Bakker and Neergard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه