عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تحولات شتابان در عرصه اقتصادی به ویژه تسریع در طریقه خصوصی سازی در کشور و لزوم اختصاص بهینه منابع به سوی فعالیت های اقتصادی ارزش آفرین، تحول و بهبود بازار سرمایه را اجتناب ناپذیر کرده می باشد. لازمه چنین تحولی که در دراز مدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره گیری از روش های علمی و بهره گیری موثر از سرمایه های ملی می باشد.

در این راستا، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه، کمک به جمع آوری سرمایه و هدایت آن به بخش های سازنده می باشد. در واقع فعالیت درست و علمی ارکان تشکیل دهنده  بازار سرمایه می تواند راه ورود سرمایه های سرگردان و یا فعال در بازارهای غیر تولیدی را به مسیر درست و فعالیت های سازنده هموار سازد و توسعه و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد. نخستین گام در این مسیر پیاده سازی اصول علمی ارزشگذاری سهام می باشد.

مفهوم ارزش، مفهوم ساده ای که افراد مختلف تصور می کنند نیست. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزشگذاری برای او انجام می شود، نوع ارزشی که بایستی اندازه گیری گردد، زمانی که برآورد ارزش انجام می شود و هدف ارزشگذاری بستگی دارد. واژه ارزش در مورد کالاها و خدمات به دو معنای متفاوت به کار رفته می باشد که یکی از آن ها را می توان ارزش بهره گیری یا ارزش کیفی و دیگری را ارزش مبادله یا ارزش کمی نامید. ارزش یا ارزش های کیفی هر چیز که به صورت کالا و خدمات عرضه می گردد، همان خاصیت یا خاصیت هایی می باشد که موجبات ارضای نیاز یا خواهش مصرف کننده را فراهم می آورد. مطالعه و کشف ارزشهای کیفی اشیاء گوناگون طبیعی و پدید آوردن ارزش های کیفی جدید، موضوع فنون، صنایع، هنرها و علوم گوناگون در سیر تمدن بشر می باشد. شرط لازم برای کالا یا خدمت بودن، داشتن ارزش کیفی یا ارزش بهره گیری می باشد. اشیائی که در ارضای هیچ یک از نیازها یا خواهش های مردم به کار نیایند، قابل مبادله در بازار به ازای سایر اشیای مفید یا به ازای پول که نماینده همگانی فرآورده هاست، نخواهد بود. اما عکس این قضیه درست نیست. هر چیز ارزشمند به لحاظ کیفی لزوماً کالا و قابل مبادله نیست. شرط لازم برای اینکه کالا یا خدمتی ارزش مبادله داشته باشد، داشتن ارزش بهره گیری می باشد. (Damodaran, 2002)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سوی دیگر ارزش مبادله ای دارایی به انتظارات آتی در مورد منفعت حاصل از آن دارایی بستگی دارد. در مورد دارایی های مالی نیز ارزش، به درآمد هایی( پرداخت ها) که انتظار می رود آن دارایی در آینده کسب کند بستگی دارد.

پس می توان گفت: “ارزشگذاری، فرآیند پیش بینی ارزش فعلی پرداخت ها به سهامداران و تبدیل این پیش بینی به یک عدد که برابر با ارزش ذاتی شرکت می باشد می باشد”

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد