عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل تنزیل سودهای تقسیمی

با نظری دقیق می توان گفت تنها جریان نقدی حاصل از خرید سهام، سود تقسیمی می باشد. مبنای منطقی مدل تنزیل سود تقسیمی در قانون ارزش فعلی نهفته می باشد. این مدل فرض می کند که ارزش ذاتی یک سهم می تواند به صورت ارزش فعلی سودهای تقسیمی مورد انتظار در آینده، بر اساس اطلاعات در دسترس جاری، تعیین گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(2-19)

در این تعریف،      ارزش ذاتی سهم در زمان               سودهای تقسیمی مورد انتظار برای دوره t+i بر اساس اطلاعات حسابداری در دسترس در زمان t می باشند و re هزینه حقوق صاحبان سهام بر اساس اطلاعات موجود در زمان t  می باشد. این تعریف فرض می کند که نرخ های تنزیل در تمامی سالها، یکسان می باشد. (Vardavaki & Mylonakis, 2007)

همانگونه که اظهار گردید این روش فرض می کند که ارزش تابعی می باشد از جریانهای نقدی مورد انتظاردر آینده. در مورد سهام عادی، جریانهای نقدی مرتبط، سودهای تقسیمی به علاوه ارزش سهام در زمانی می باشد که فروخته می شوند. قیمت یا ارزش سهم از جریان سودهای تضمینی آتی منتج می گردد که به عنوان ارزش ذاتی (واقعی) سهم اطلاق می گردد. (Chplinsky & Harris, 1998)

با فرض اینکه سودهای تقسیمی در پایان سال پرداخت می گردند، ارزش مورد انتظار سهام به روش های زیر تخمین زده می گردد:

الف- در صورتی که سرمایه گذار در نظر داشته باشد سهام مورد نظر خود را تنها برای یک دوره نگهداری کند از سرمایه گذاری در سهام دو عایدی خواهد داشت. اول، سود نقدی پایان سال سهام عادی و دوم، مبالغی که از تفاوت قیمت خرید و فروش سهامدار پایان دوره بدست می آورد. با در نظر داشتن این دو رقم، فرمول کلی ارزیابی سهام عادی، بشرح زیر می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد