عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی

باوجود مبحث مختلفی که در ادبیات موضوع برای مسئولیت اجتماعی شرکت اظهار می گردد. اما به نظر می سرد فقط مبحث در میان همه شرکت های تجاری هست که کوشش های خود را برای بخبود جامعه روی  آن معطف نمونده اند. به گونه جدی همه توصیف هایی که از مسئولیت اجتماعی شرکت می گردد روی این موضوع تاکید دارند که شرکت ها مسئولیت های مختلفی دارند و کوشش می کنند تا هم حد مسئولیت اجتماعی شرکت را به تصویر بکشند و هم اصول ی را ارائه دهند که عملکرد شرکت در جامعه را تبیین کند. در این بخش مدل های مختلفی از مسئولیت اجتماعی از دید شرکت ها اظهار می گردد.

1-10-2 مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت

این مدل در سال 1971 توسط کمیته توسعه اقتصادی (CED) که یک انجمن آمریکایی از رهبران کسب وکار دارای نفوذ می باشد، ارائه گردید. (گوا[1]، 2008). حلقه مرکزی مسئولیت اساسی شرکت را که شامل تأثیر اقتصادی کسب و کار در مفهوم مسئولیت اجتماعی می باشد را به تصویر می کشد. در این مدل مسئولیت اجتماعی اصلی شرکت ، مسئولیت اقتصادی می باشد. به بیانی دیگر، این مدل اظهار می کند که تأثیر اقتصادی شرکت در اصطلاح مسئولیت اجتماعی افزایش رفاه جامعه می باشد که این مهم از طریق سود ده بودن شرکت تامین می گردد.  حلقه میانی شامل جنبه اخلاقی مسئولیت اجتماعی می باشد، یعنی اجرای اعمال اقتصادی در حالیکه مراقب هنجارهای اخلاقی اساسی می باشد. حلقه آخری شامل جنبه بشر دوستانه مسئولیت اجتماعی شرکت می باشد که کسب و کار بایستی آن را در نظر بگیرد تا به صورت فعالانه تری در مسائل زیست محیطی جامعه درگیر گردد. (همان منبع). این مدل سه مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها در نظر می گیر که شامل مسئولیت های اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه می باشد.

[1] Geva

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دسته‌ها: پایان نامه