عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل در آمد باقی مانده تنزیل شده[1]

این روش که گاهی به عنوان مدل ادواردز- بل- اوهلسون[2] نیز اطلاق می گردد، عموماً به عنوان مدلی قابل اتکاتر برای ارزش گذاری سهام در نظر گرفته می گردد. این مدل، راهی جهت درک جمع آوری ارزش در شرکت می باشد (Vardavaki & Mylonakis, 2007). مبانی نظری این شیوه در سال 1965 توسط سلومون اظهار گردید(Dimitrios et al ,2005)

سپس این روش در سال 1995 توسط اوهلسون با اظهار مجدد روش تنزیل سودهای تقسیمی از طریق درآمد (سود) باقیمانده، معرفی گردید. روش ارزشگذاری درآمد های باقی مانده شامل تخمین درآمدهای باقی مانده مورد انتظار آتی در طول عمر شرکت می باشد( Meyers,1999). درآمدهای باقی مانده و مدل های ارزشگذاری درآمد باقی مانده درکتب مختلف با نام های متفاوتی آورده شده اند. “گاهی درآمدهای باقی مانده را به دلیل اینکه نشان دهنده سود اقتصادی شرکت بعد از کسر کلیه هزینه های تامین مالی، اعم از هزینه بدهی و هزینه سرمایه می باشد؛ سود اقتصادی نامیده اند. در مواقعی که هدف پیش بینی عایدات  باشد، معمولاً از واژه عایدات غیر عادی[3] بهره گیری می گردد(باجلان، 1386).

این روش یک روش حسابداری می باشد که مفهوم اصلی آن درآمد باقی مانده می باشد. درآمد باقی مانده، مفهوم و متغیری حسابداری می باشد که این درآمد، اضافه درآمد بر بازده مورد توقع سرمایه به کار گرفته شده، می باشد.

صورت های مالی، سود قابل تخصیص به مالکان شرکت را نشان می دهند. در نتیجه بهره پرداختی به وام دهندگان به عنوان هزینه در صورت های مالی، قید می گردد. اما از آنجا که هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی درج نمی گردد، سهامداران بایستی بدانند که آیا سود خالص شرکت برای پوشش هزینه فرصت سرمایه آنان کافی می باشد یا خیر؟ در محاسبه درآمد باقی مانده، هزینه حقوق صاحبان سهام به گونه صریح مقصود می گردد(بخشایی، راعی 1387).

طبق مدل اوهلسون، متغیرهایی که مدل درآمد باقی مانده تنزیل شده را تشکیل می دهند به صورت زیر می باشند:

(2-37)

 

که Bt ارزش دفتری در زمان Bt+i-1 , t ، ارزش دفتری در ابتدای دوره Et[.],t  انتظارات را براساس اطلاعات در دسترس در زمان t نشان می دهد، NIt+i در آمد خالص برای دوره re , t+i  هزینه حقوق صاحبان سهام و ROEt+i بازده پس از مالیات[4] حقوق صاحبان سهام برای دوره t+i می باشد. مدل در آمد باقی مانده نشان می دهد که ارزش حقوق صاحبان سهام می تواند به دو بخش تقسیم گردد: سرمایه اولیه که سرمایه گذاری گردیده می باشد (Bt) و ارزش فعلی درآمدهای باقی مانده آتی که به صورت ارزش فعلی جریان های نقدی تنزیل شده آتی که هنوز جذب ارزش دفتری جاری  نشده اند، اظهار می گردد.

اگر برای یک شرکت نرخ درآمد آتی حسابداری دقیقاً برابر با هزینه حقوق صاحبان سهام آن باشد، ارزش فعلی درآمد باقی مانده آتی آن صفر خواهد بود                      و به بیانی دیگر ارزش شرکت هایی که نه خلق ارزش (ثروت) و نه تخریب ارزش در حقوق صاحبان سهام خود دارند همان ارزش دفتری جاری به عنوان ارزش حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می گردد.

در شرکت هایی که ROE مورد انتظار بزرگتر از re می باشد، ارزش جاری سهام آنها بیش از ارزش دفتری آن می باشد.

1-Discounted Residual Income Model

2-Edwards-Bell-Ohlson (EBO)

3-Abnormal Earning

1-After-Tax Return

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد