عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه اکثر سازمان ها در تمام بخش های صنعتی ، بازرگانی و دولتی اساسا بر سیستم های اطلاعاتی خود متکی هستند و فناوری اطلاعات به گونه تفکیک ناپذیری با کسب و کار در هم آمیخته می باشد(رو کارت،1988،20). در صنایعی مثل ارتباطات، رسانه ها ، سرویس های تفریحی و مالی که محصول از قبل دیجیتالی شده و یا در حال دیجیتالی شدن می باشد ، وجود و موفقیت یک سازمان اکثرا بر پایه ی کاربرد موثر فناوری اطلاعات متکی می باشد. با پیدایش تجارت الکترونیک ، بهره گیری از فناوری، در حال تبدیل شدن به راهی قابل قبول و کاملا پیش بینی شده در اداره ی کسب و کار می باشد. در نتیجه به گونه روز افزون، سازمان ها به فناوری، به عنوان ابزاری برای ایجاد  فرایندهای کسب و کار فرصت های جدید نگاه کرده و کوشش در بالا بردن مزیت های رقابتی، خود دارند (لیدا چن ، 2010 ،). در این فصل آغاز مبانی و مفهوم سیستم های اطلاعاتی و همسویی و سپس مدل های همسویی مورد مطالعه قرار می­گیرد. و نهایتا چارچوب نظری پژوهش اظهار می گردد.

2-2-رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها 

برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و بهره گیری ی استراتژیک از آن ها، درک چگونگی رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها مهم می باشد. بسیاری از سازمان ها در اثر بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، به جایگاه کنونی خود دست یافته اند. این بهره گیری معمولا به خاطر تصمیمات تاکتیکی صرف و کوتاه مدت بوده و سازمانها امروزه در پی ایجاد یک شیوه راهبردی تر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد