عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

بانک سپه:

اولین بانک ایرانی در چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304به نام بانک قشون پهلوی به مقصود انجام امور مالی و به کارانداختن وجوه صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش با سرمایه اولیه 059/388/3ریال تاسیس گردید، وسپس بانک تعاون سپه نامیده گردید.”(بهمنی وغفاری،1389،ص30)

(2-2-1-2-2)- موسسه رهنی ایران:

دو سال بعد از تاسیس بانک سپه موسسه رهنی ایران با سرمایه مختصری از محل کسور بازنشستگی کارکنان کشور تامین وتحت نظارت وزارت دارائی شروع به فعالیت نمود مقصود از تأسیس این موسسه کارگشائی از طریق دادن وامهای کوتا مدت با بهره کم پیش روی اخذ وثیقه منقول بود. (همان ماخذ،ص31)

 (2-2-1-2-3) – بانک ملی:

این بانک در17 شهریور 1307رسما افتتاح گردید، و فعالیت خود را آغاز نمود. بانک ملی ایران در آغاز  یک بانک تجاری عادی بود اما با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد1309از سوی دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی از اول فروردین 1311به سرعت روبه توسعه گذاشت. (همان ماخذ،ص40)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این پژوهش دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

1-  شناسایی اندازه تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

2- شناسایی اندازه تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

3- شناسایی اندازه تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد