عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن

اعمال مسئولیت اجتماعی برای رفع نگرانی های اجتماعی مصرف کنندگان، ایجاد تصویر مطلوب از شرکت و رشد و توسعه ارتباط مثبت بین مصرف کنندگان و سایر ذینفعان می باشد. در عصری که شاهد فساد و رسوایی های سازمان ها هستیم، مسئولیت اجتماعی به گونه روز افزونی مورد توجه قرار گرفته می باشد. این امر به ویژه در مورد سازمانهایی صادق می باشد که شهرت منفی و بدی پیدا کرده اند( مانند شرکت هایی که در صنعت نفت و تنباکو فعالیت می کنند) و علاقمند هستند تا تصویر منفی خود را فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی تغییر دهند. (مانند Shell , BP). (یون و دیگران[1]، 2006).

لزوم در نظر داشتن مسئولیت اجتماعی به روشنی در حال افزایش می باشد، عوامل پیشنهاد شده به سازمان ها که آن ها را وادار می کند تا در آن ها سیاست های کلی خود قرار دهند، همچنین هنجارهای بین المللی که همین طریقه را دنبال می کنند. همراه با تکامل مسئولیت اجتماعی، اهرم هایی جدیدی ایجاد می شوند مانند فرایند جهانی شدن که عامل مهمی برای قرار دادن مسئولیت اجتماعی شرکت در رأس امور شده می باشد. شرکت ها بایستی بپذیرند که مسئولیت اجتماعی به پدیده ای واقعی تبدیل شده می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت، پایه و اساس بسیاری از ارزش های اساسی می باشد که در شکل های مختلف مانند اعمال اجتماعی اظهار می شوند.

همچنین، همگام با ورود مسئولیت اجتماعی، شرکت ها راه کسب سود و منافع خود را تغییر داده اند. کسب و کار، همراه با هم تأثیر ها و مسئولیت هایی که که آن ها برای خود در نظر گرفته اند، باعث شده می باشد تا مسئولیت اجتماعی به عنوان بخشی از هویت آن ها در نظر گرفته گردد. مسئولیت اجتماعی امروزه با اهداف شرکت همسان و سازگار شده می باشد. فعالیت شرکت های چند ملیتی در سرتاسر جهان به دقت مورد مطالعه قرار میگیرد. (کرتون و تربیلکاک[2]، 2004).

[1] Yoon, Gurhan-Canli, and Schwarz

[2] Kirton & Trebilcock

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه