عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

. روش دلفی

روش دلفی که نخستین بار در سال 1950توسط دالکی و هلمر[1] در شرکت رند[2] به کارگرفته­گردید، روشی می باشد مورد پذیرش، جهت دستیابی به همگرایی آرای دریافت­شده از خبرگان در زمینه­ی یک موضوع خاص(سو و سندفرد[3]، 2007 : 1). اکثر نویسندگان و مؤلفان در توصیف این روش از تعریفی که توسط لینستن و تراف[4](1975) ارائه شده بهره می­جویند :

دلفی روشی می باشد به مقصود پی­ریزی یک فرایند ارتباط گروهی به گونه­ای که این فرایند به اعضای گروه اجازه می­دهد تا به مسائل و معضلات پیچیده رسیدگی نمایند(مولن[5]، 2003 : 37، هنفین[6]، 2004 : 5  و پاراسکواس و ساندرز[7]، 2012 : 908).

آن­ها اضافه می­کنند که رسیدن به این ارتباط ساخت­یافته و پی­ریزی شده مشروط می باشد به: دریافت بازخور از اطلاعات و دانش اعضای گروه(فرایند بازخور کنترلی)، ارزیابی قضاوت و دیدگاه آنان، دادن فرصت به این اعضا جهت تجدید­نظر در دیدگاه خود و محرمانه نگاه­داشتن پاسخ­های اعضا(مولن، 2003 : 38).

هنفین(2004 : 7) هدف از به­کارگیری روش دلفی را دست­یابی به نوعی اجماع یا اتفاق آرا می­داند. در این روش، رسیدن به توافق عام از طریق توزیع مجموعه­ای از پرسش­نامه ها بین اعضای پنل صورت می­گیرد و بدین نحو، داده­های مورد نظر جمع­آوری می­گردد. روش دلفی برخلاف سایر فنون تجزیه و تحلیل و گردآوری داده، از تکرارهای چندگانه برای رسیدن به اجماع بهره­می­گیرد.

[1] – Dalkey & Helmer

[2] – Rand

[3]  -Hsu & Sandford

[4] – Linstone & Turoff

[5] – Mullen

[6] – Hanafin

[7] – Paraskevas & Saunders

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد