شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

– ادبیات موضوع

مقدمه

ارزش مفهومی نسبی می باشد و شرکت های مختلف با در نظر داشتن با فعالیت خاص خود، با روش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و ارزشگذاری می گردند. به همین جهت روش های مختلف ارزشگذاری در حال توسعه می باشد و محققین پیوسته جهت ابداع و ارائه روش های کاملتر و دقیق تر کوشش می کنند. آن چیز که در تمامی روش ها با عبارات مختلف و با تکنیک های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد؛ بازده ایست که در نهایت نصیب سهامداران که صاحبان اصلی سرمایه شرکت می باشند، می گردد. اما متغیرهایی که این بازده را در این روش ها مورد محاسبه قرار می دهند، متفاوت می باشد. چندین مدل ارزشگذاری تئوریک مهم، بسته به متغیرهای گوناگونی که برای اظهار بازده آتی سهم به کار می طریقه، هست که می توانند برای ارزشگذاری سهام مورد بهره گیری قرار گیرند. به تعبیری”ارزشگذاری، عبارتست از تخمین ارزش یک دارایی بر اساس متغیرهایی که گویای بازده آتی دارایی می باشند و یا بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه”(بخشایی، راعی 1387). هر یک از مدل های ارزشگذاری دارای مفروضات و ورودی های خاص خود می باشند که بسته به شرایط و ویژگی های خاص شرکت ها می توانند مورد بهره گیری قرار گیرند. اما مسئله اصلی، انتخاب مدل صحیح جهت ارزشگذاری و فهم چگونگی بهره گیری از آن مدل می باشد که با شرایط خاص شرکت منطبق باشد. پس ارزشگذاری را می توان فرآیندی دانست که قدم اول در آن شناخت شرکت برای شناسایی مدل مناسب برای رسیدن به ارزش واقعی آن می باشد. به بیانی دیگر:

“ارزشگذاری فرآیندی شامل شناخت شرکت، پیش بینی عملکرد آتی شرکت و انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب می باشد” (بخشایی، راعی 1387) .

  • شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت، جایگاه رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت می باشد. تحلیلگر مالی از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت بهره گیری می کند.
  • پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و جایگاه مالی آتی شرکت؛ متغیرهای ورودی مدل ارزشگذاری می باشند.
  • انتخاب مدل ارزشگذاری مناسب
  • محاسبه ارزش شرکت

بر اساس گفته بارکر[1]نیز فهم دقیق مدلهای ارزشگذاری مستلزم دو موضوع مهم می باشد؛ اول یک بازنگری تحلیلی از مدلها، تعریف روابط بین آنها و تشریح و افشای فرضیات آنها و دوم، ارزیابی داده هایی که برای بهره گیری در این مدلها مد نظر هستند. پس، ارتباط مهمی بین انتخاب مدلهای ارزشگذاری و داده های در دسترس هست (Vardavaki & Mylonakis, 2007).

1 -Barker- 2001

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد