عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

 ارزش جایگزینی[1]

ارزش جایگزینی، ارزش یک ورقه بهادار می باشد با فرض اینکه در یک شرکت دقیقاً مانند شرکت مورد نظر در تاریخ محاسبه ایجاد گردد. در این روش، آغاز تمام هزینه هایی که برای راه اندازی مجدد شرکت (تا وضعیت فعلی آن) لازم می باشد برآورده شده وسپس رقم بدست آمده برای محاسبه ارزش هر سهم بر تعداد سهام آن تقسیم می گردد( گزارش پژوهشی” مطالعه روش های قیمت گذاری سهام”، 1385)

نکات ضعف این روش مانند روش ارزش تصفیه می باشد.

 

2- 1-2- مدلهای ارزشگذاری جریانات نقدی تنزیلی[2]

این مدل ها ارزش شرکت را برابر با ارزش فعلی متغیرهای حسابداری مورد انتظار در آینده، بر اساس اطلاعات در دسترس کنونی می دانند. پارامترهایی که این مدلها را تشکیل می دهند با ریسک (نرخ بازده مورد انتظار) و بازده (جریان های نقدی) مرتبط می باشند .(Vardavaki & Mylonakis, 2007)

منطق اصلی این روش ها در این نکته نهفته می باشد که یک شرکت به دو علت می تواند دارای ارزش باشد؛ یا به علت آن که دارایی های تحت تملکش هم اکنون جریان نقدی ایجاد می کنند و یا آن که انتظار می رود این دارایی ها درآینده جریان نقدی ایجاد نمایند(Damodaran, 2002).

پس ارزش سهام یک شرکت با بهره گیری از جریان های نقدی به گونه کلی به صورت زیر محاسبه می گردد:

1-Replacement Value

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2  -Discounted  Cash  Flows

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد