شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایندهای اصلی در هر زنجیره تأمین

 • مدیریت مواد (لجستیک داخلی)
 • توزیع فیزیکی (لجستیک خارجی)

مدیریت مواد به مسائل مرتبط با تهیه و ذخیره مواد خام و قطعات می‌پردازد. اگر مسئله جزئی‌تر مطالعه گردد مدیریت مواد، چرخه کامل جریان مواد را از خرید و کنترل داخلی تولید مواد تا برنامه‌ریزی و کنترل موجودی در گردش، انبارداری، حمل‌ونقل و توزیع محصولات نهائی شامل می گردد. از طرف دیگر توزیع فیزیکی شامل تمام فعالیت‌های خارجی می باشد که به فراهم کردن خدمات مشتری می‌پردازد. این فعالیت‌ها شامل دریافت سفارش و پردازش آن، به کار گرفتن موجودی، حمل‌ونقل خارجی، قیمت‌گذاری، تبلیغات و مدیریت محصول برگشتی می باشد. اگر فعالیت‌های مربوط به مدیریت مواد را باهم ترکیب کنیم فقط یک زنجیره خطی با ارتباطات تجاری تک‌به‌تک نخواهیم داشت، بلکه شبکه‌ای متشکل از شبکه‌های گوناگون با روابط پیچیده سازمان‌ها خواهیم داشت (چوپرا و میندل[1]، 2007).

2-2-4- یکپارچگی زنجیره تأمین

زنجیره تأمینی که کاملاً یکپارچه باشد فقط باعث کاهش هزینه نخواهد بود بلکه برای سازمان، سهامدارانش و شرکا قرارگرفته در زنجیره تأمین، تولید ارزش خواهد نمود. اساس یکپارچگی سازمانی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات می باشد. پس از یکپارچگی اطلاعاتی در یک زنجیره تأمین می‌توان هماهنگی بین اعضای زنجیره و سپس ارتباطات بین سازمانی را که باعث به اشتراک‌گذاری ریسک، هزینه‌ها و منافع حلقه‌ها و یا سازمان‌های موجود در زنجیره می باشد را از عوامل لازم برای یکپارچگی کل زنجیره تأمین دانست. اما چیزی که مشخص می باشد این می باشد که بازده یک زنجیره تأمین یکپارچه می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. بر طبق نظر لی[2] (2000) یکپارچگی زنجیره تأمین باعث افزایش سود، افزایش سهم بازار، افزایش توان رقابتی و افزایش ارزش سازمان خواهد بود. یک زنجیره تأمین یکپارچه به شکلی هوشمند از اطلاعات به‌مقصود هماهنگی فعالیت‌های درون زنجیره بهره گیری می کند. این‌گونه زنجیره‌ها ؛ ساختاری ایستا ندارند بلکه همیشه با در نظر داشتن شرایط بازار و خواسته‌های مشتریان تغییر می کند(گروبلار[3]، 2007).

لی، یکپارچگی زنجیره تأمین یک سازمان را نتیجه سه عامل زیر می‌داند:

 1. هماهنگی و به اشتراک‌گذاری منابع
 2. ارتباطات بین سازمانی
 3. یکپارچگی اطلاعاتی

2-2-5- معیارهای عملکرد زنجیره تأمین

هر معیار عملکرد یا گروهی از معیارهای عملکرد برای تعیین اندازه کارایی و اثربخشی یک سیستم مور د بهره گیری قرار می‌گیرد (یوتنر و همکاران، 2003).

 1. کلی بودن: یعنی اندازه‌گیری تمام جنبه‌های یک موضوع
 2. جهانی بودن: به معنای این‌که معیار مذکور، مقایسه را تحت شرایط متفاوت امکان‌پذیر می‌سازد.
 3. قابل‌اندازه‌گیری بودن (داده‌های موردنیاز قابل‌اندازه‌گیری باشند)

[1] Chopra  & Mindel

[2] Lee

[3] Groblar

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
 2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
 3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد