شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

1اهمیت و تأثیر سنجش عملکرد در سازمان

سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی می باشد ، به طوری که می تواند بازخوردی از کارایی برنامه ها و پیاده سازی آن ها بدهد.

 مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می کند آگاهی زیادی دارند . گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد می باشد .(چاوو،گاولین1998 ) [1]

بر اساس مطالعات کلا یور و پیرس[2] هدف نهایی استراتژی، تثبیت عملکرد برتر در بلندمدت می باشد.

تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد نظاره شده با طریقه گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد.به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها درطول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده می باشد(بروم راچ ١٩٩٨[3],)

در حقیقت آن چه که بهبود عملکرد شرکت ها را مشکل نموده، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی، با در نظر داشتن ویژگی های سازمان می باشد که البته این استراتژی ها بزرگترین چالش در مطالعه ها و مطالعات اخیر گزارش شده اند(سایمونز،١٣٨۵)

امروزه ارایه ی بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده می باشد و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند.( ١٩٩٧ کوپر[4]،)

 

مطالعه مستندات و ادبیات توسعه در جهان حکایت از آن دارد که اساساً دو رویکرد اصلی برای افزایش تولید در یک کشور، بخش اقتصادی یا منطقه جغرافیایی هست:

[1] Chow, C.W., Ganulin, D1998

[2] Pearce & Kluyver  2006,

[3] Brumrach

[4] Cooper

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد