عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع دلفی

در بیشتر منابع، روش دلفی به سه دسته‌ی زیر تقسیم شده­می باشد:

کلاسیک، تصمیم، سیاسی(احمدی، 1388 : 101).

دلفی کلاسیک دارای مشخصات گمنامی متخصصین، تکرار یا بازگویی، بازخورکنترل­شده، گزارش آماری پاسخ­های گروه و تمرکز بر اجماع می باشد و گاه برای برآورده­ساختن نیاز محققین، تعدیل می­گردد که‌ دلفی، نام کلاسیک تعدیل­شده می‌­گیرد. بعضی از مشخصات روش‌های‌ تعدیل شده عبارتند از: تعاملات گروه بدون گمنامی اعضای پنل، عدم نیاز در رسیدن به اجماع، نوع سؤال(باز/بسته) و روش واکاوی(کیفی/کمی)(همان منبع).

دلفی سیاسی ابزار تسهیل‌سازی بوده و داده‌ها در اینجا کلامی می باشد و رسیدن به اجماع و متخصص بودن شرکت‌کنندگان لازم نیست و هدف نهایی، انتخاب مناسب‌ترین سیاست می باشد.

دلفی تصمیم، پنلی متشکل از افراد در جایگاه تصمیم‌گیری می باشد(همان منبع).

در این پژوهش، روش مورد بهره گیری، دلفی کلاسیک می باشد و تمامی ویژگی­های مطرح­شده در آن(مانند گمنامی متخصصین، تکرار، بازخورکنترل­شده، گزارش آماری پاسخ­های گروه و تمرکز بر اجماع)، رعایت گردیده­می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید