شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ارزشگذاری بر اساس دارایی ها

از مدل های ارزشگذاری مبتنی بر دارایی ها به عنوان ساده ترین روش ها جهت ارزشگذاری می توان نام برد. هر چند در بسیاری از موارد ارزش منتج از این روش ها با ارزش برآوردی از روش های دیگر دارای اختلاف می باشد اما حداقل برای دو دسته از شرکت ها، یکی شرکت های ورشکسته و دیگری شرکت هایی همچون شرکت های املاک و مستغلات که اساس آن ها دارایی می باشد، مفید خواهد بود.

این مدل، ارزش سهام را به ارزش شرکت، بر اساس ارزش تک تک دارایی های شرکت مرتبط می کند. در این مدل، بدهی ها (به ارزش اسمی) برای رسیدن به ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت از دارایی ها کم می شوند. در واقع در این مدل خالص ارزش دارایی ها که به قیمت بازار در ترازنامه ثبت گردیده اند جهت محاسبه ارزش سهام مورد بهره گیری قرار می گیرند. این مدل زمانی می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد که ترازنامه بی نقص و کامل باشد و در آن دارایی ها و بدهی به ارزش بازار ثبت شده باشند. زمانی که هیچگونه دارایی نامشهود ثبت نشده و یا ارزش ذکر نشده ای در ترازنامه وجود نداشته باشد، مدل کلی ارزشگذاری بر اساس دارایی ها که ارزش شرکت را به صورت ارزش ذاتی خالص دارایی های مشهود و نامشهود تعیین می کند، به صورت زیر می باشد: (Vardavaki & Mylonakis, 2007)

(2-1)

fvi : ارزش ذاتی دارایی iام و V ارزش ذاتی شرکت می باشد.

این مدل برای ارزشگذاری دارایی های مالی ای کاربرد دارد که به ارزش بازار ثبت می گردند و نه برای خالص دارایی های عملیاتی که بیشتر آنها به بهای تمام شده تاریخی ارزیابی و ثبت می گردند مانند زمین، تجهیزات و … .

روش ارزشگذاری بر اساس دارایی ها نسبت به روش هایی که در ادامه تبیین داده خواهند گردید، کاربرد چندانی ندارد زیرا در اغلب موارد دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی ثبت گردیده و بهره گیری از این ارقام نمی تواند قیمت ذاتی سهام شرکت را نشان دهد.

کسانی که از این روش بهره گیری می کنند، مبنای ارزیابی خود را دارایی های شرکت قرار می دهند. باتوجه به اینکه دارایی های شرکت به روشهای مختلف ارزیابی می گردد، برای سهام نیز ارزشهای متفاوتی ایجاد می گردد که بعضی از مهمترین آنها به تبیین زیرند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد