عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

– معیارهای عملکرد زنجیره تأمین

هر معیار عملکرد یا گروهی از معیارهای عملکرد برای تعیین اندازه کارایی و اثربخشی یک سیستم مور د بهره گیری قرار می‌گیرد (یوتنر و همکاران، 2003).

  1. کلی بودن: یعنی اندازه‌گیری تمام جنبه‌های یک موضوع
  2. جهانی بودن: به معنای این‌که معیار مذکور، مقایسه را تحت شرایط متفاوت امکان‌پذیر می‌سازد.
  3. قابل‌اندازه‌گیری بودن (داده‌های موردنیاز قابل‌اندازه‌گیری باشند)
  4. سازگاری با اهداف سازمان

برای اینکه بتوان اندازه اثربخشی و کارایی هر زنجیره تأمین را مطالعه نمود انتخاب معیارهای عملکرد، ضروری به نظر می‌رسد. متخصصین به شیوه‌های مختلف به مطالعه این موضوع پرداخته‌اند و معیارهای گوناگونی را به‌عنوان مبنا برای سنجش زنجیره تأمین در نظر گرفته‌اند.

یکی از اولین تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته، تقسیم‌بندی نلی و همکاران[1] (1995) می باشد که معیارهای کیفیت، زمان، انعطاف‌پذیری و هزینه را در نظر گرفته می باشد. چان[2] دیگر متخصصی می باشد که معیارهای عملکرد زنجیره تأمین را مطالعه کرده و برای معیارهای موجود چارچوبی را ارائه داده می باشد. چان در چارچوب پیشنهادی خود، کمی یا کیفی بودن یک معیار را مبنا قرار داده می باشد. بعضی از معیارها کمی هستند و به راحتی قابل مطالعه می باشند، زیرا که به کمک اعداد نشان داده می شوند، به عنوان مثال می توان به هزینه تصریح نمود. کاملاً مشخص می باشد که هزینه کمتر، در بیشتر مواد خواسته مدیران می باشد. معیارهای کیفی نیز که بیشتر مفهومی هستند می توانند بر عملکرد اثرگذار باشند. چان هفت مشخصه را که نشان دهنده عملکرد زنجیره تأمین می باشد شناسایی کرده می باشد. دو مشخصه کاملاً کمی هستند (هزینه و بهره گیری از منابع) و پنج مشخصه دیگر کیفی (کیفیت، انعطاف پذیری، وضوح، اعتماد و نوآوری). (یوتنر[3] و همکاران، 2003).

[1] Nelli & etal

[2] chun

[3] Juttner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد