عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

-1افزایش نهاده‌های تولید شامل: نیروی کار و سرمایه

-2  افزایش بهره وری  کل عوامل تولید  یا عوامل کیفی تولید سند ملی فرابخشی(ویژه) ارتقای بهره وری )

 

مطالعه‌های بعمل آمده نشان از آن دارد که کشورهای صنعتی جهان و تعدادی از کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته کوشش کرده‌اند سهم بیشتری از رشد اقتصادی خود را از طریق بهره وری  کل عوامل (TFP) تأمین کنند. به عنوان مثال طی دو دهه گذشته تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن دارای متوسط رشد سالانه   3/5 درصد بوده که از این اندازه، سهم رشد نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 19 و 28 درصد و سهم رشد بهره وری  کل عوامل 53 درصد بوده می باشد. سهم رشد بهره وری  کل عوامل در تولید ناخالص داخلی در کشورهای هند، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی و تایلند در دو دهه فوق به ترتیب 7/24، 5/44، 8/34، 7/32، 0/24 و0/21 درصد بوده می باشد. شایان توجه می باشد که براساس مطالعه‌های بعمل آمده، بهره وری  کل عوامل طی دو دهه گذشته در رشد تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر مهمی‌نداشته می باشد.

خوشبختانه برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف کمی‌مشخصی برای متوسط رشد سالانه بهره وری  نیروی کار، سرمایه و کل عوامل به عنوان مفروضات برنامه تعیین شده می باشد که به ترتیب عبارتند از 5/3، 1، 5/2 درصد. همچنین سهم رشد بهره وری  کل عوامل (TFP) در رشد تولید ناخالص داخلی کشور 3/31 درصد پیشنهاد شده می باشد.(  سند ملی فرابخشی(ویژه) ارتقای بهره وری )

به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران بهره وری نام گرفته که در گذشته همواره نسبت به آن بی توجهی شده می باشد. در علم اقتصاد می گویند هر عاملی غیر از سرمایه و نیروی کار که بر افزایش تولید تاثیرگذار می باشد، بهره‏وری به شمار می رود و یا به “مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت” تعبیر می گردد.

به دیگر سخن بهره وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و بهره گیری بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان وغیره به مقصود ارتقاء رفاه جامعه.در همین حال، نرخ رشد بهره وری، مهمترین و اصلی ترین شاخص سلامت یک اقتصـاد اسـت، زیـرا ایـن شـاخص محرک درآمدهای واقعی، نرخ تورم، انواع نرخ های بهره، قیمت و سود سهام و غیره می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید