عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

  • شاپرا[1](1995)

اغلب تعاریف از ریسک به طورتئوری ” انحراف در پیشامدهای ممکن” می باشد(مارس و شاپرا[2]،1987،1404). با این تفاصیل شاپرا (1995) نشان داد که تعداد کمی از مدیران ریسک را این گونه تعریف می کنند. در عوض مدیران 1- حرکت نزولی ریسک2-با ضررو زیان همراه بودن3-   اقدام در قبال ریسک شامل بهره گیری از مهارت ، قضاوت و کنترل 4-  ریسک مفهومی می باشد که یک بعدی نمی باشد. فهرستی از این چهارجنبه های ریسک با تعاریف کوتاه از آنان در جدول 7-2 می باشد. این نتایج نشان می دهد که عبارت” ریسک” به طرق مختلف درک شده و یک تعریف واحد برای همه ی جایگاه ها مناسب نمی باشد.

  • یاتس و استون [3](1992)

یاتس و استون (1992) اظهار کردند که ریسک شامل1- عناصر از دست دادن 2- اهمیت از دست دادن 3- عدم قطعیت در ازدست دادن می باشد. عناصر از دست دادن سه مورد می باشد. اول ریسک فقط به یک از دست دادن خاص که رخ می دهد محدود نمی گردد. این موضوع با نتایج مورد بحث مارچ و شاپرا شبیه می باشد، با این تفاوت که آنها فقط بر از دست دادن تمرکز دارند. برای مثال آتش سوزی در گیاهان یک تامین کننده می تواند تولید وی را برای یکی دو روز یا حتی یک ماه تاثیر می گذارد. حادثه می تواند درجات مختلف از دست دادن (نتایج) برای عرضه کنندگان کالا و همچنین مشتریان ایجاد کند. از دست دادن در نتایج نیز تجربه می گردد. آن چیز که مهم می باشد از دست دادن نمی باشد بلکه نتایج واقعی نسبت به نتایج قابل انتظار می باشد. جنبه دیگر از دست دادن کثرت می باشد  که در آن ضرر و زیان به مقوله های مختلف مالی،عملکرد و از دست دادن زمان می باشد. جنبه دوم ریسک خطر از دست دادن می باشد. محققان چنین فرض می کنند که زیان های بالقوه در یک وضعیت  ریسک بیشتری هست. برای مثال اگر شانس از دست دادن کسب و کار مشتری 10000 دلار باشد در مقایسه با از دست دادن ملیون ها دلار اگر تامین کننده شکست بخورد ، ضرر بیشتری احساس می گردد. عنصر سوم در ریسک، عدم اطمینان می باشد، که عدم اطمینان در ارتباط با درجه اعتماد به نفس در تصمیم گیری می تواند احتمالات و نتایج در ارزیابی تصمیم را توسعه دهد(میشل[4]،1995). جنبه دیگر از عدم قطعیت این می باشد که تصمیم گیرنده در ارتباط با زیان های موجود و زیان هایی که رخ می دهد آگاهی ندارد.

 

[1] Shapira

[2] March and Shapira

[3] Yates and Stone

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Mitchell

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد