عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل جریان های  نقدی آزاد

ارزش به عنوان تنزیل جریان های نقدی آزاد آتی واحد تجاری برای اولین بار توسط جوئل استرن[1] در سال 1972 مطرح گردید. مبانی نظری برای این شیوه به واسطه مقالات علمی چاپ گردیده بین سالهای 1958 تا 1961 توسط فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر مطرح گردید. (ایزدی نیا، 1382)

این مدل فرض می کند که ارزش شرکت مساوی با ارزش فعلی جریان نقدی ناشی از تمام پروژه ها در عملیات آن می باشد.

این روش مشابه روش و مفهوم شناخته شده ارزش فعلی عایدات (سود نقدی) می باشد به استثنای این که مخارج سرمایه ای مورد نیاز برای نگهداری و رشد شرکت و تغییر در سرمایه در گردش مورد نیاز برای رشد شرکت در آن در نظر گرفته شده می باشد. این روش کوشش دارد تا جریان نقد آزاد در دسترس سهامداران را پس از پرداخت به تمامی عرضه کنندگان سرمایه و بعد از تامین رشد مداوم شرکت تعیین نماید( اسلامی بیدگلی، هیبتی، رهنمای رود پشتی ،1386)

به گونه کلی دو نوع جریان نقدی آزاد برای ارزشگذاری مورد محاسبه قرار می گیرد یکی جریان نقد آزاد مربوط به کل شرکت که برای ارزشگذاری شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرد و دیگری جریان نقد آزاد مربوط به صاحبان سهام که با بهره گیری از آن ارزش سهام شرکت تعیین می گردد.

جریان نقدی آزاد یک شرکت تفاوت بین جریان نقدی ناشی از عملیات و وجوه نقد سرمایه گذاری شده، می باشد. در واقع، جریان نقدی آزاد، وجوه در دسترس برای پرداخت بدهی ها و نیز پرداخت به سهامداران پس از سرمایه گذاری می باشد.

به بیانی دیگر جریان نقد آزاد یک شرکت همان جریان نقد عملیاتی آن می باشد. جریان نقدی که پس از مالیات در شرکت باقی مانده و می تواند در دسترس سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد، جریان نقدی آزاد نامیده می گردد. جریان نقدی آزاد بصورت زیر محاسبه می گردد: ( گزارش پژوهشی”

3- Joel Stern

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد