عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

.اهداف پژوهش

1-4-1.هدف اصلی پژوهش

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

1-5.سؤال­های پژوهش

این مطالعه در صدد پاسخگویی به سؤال­های زیر می باشد :

جهت تجدید ساختار صنعت برق چه مراحلی بایستی طی گردد؟

تجدید ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف چه نتایجی را به همراه داشته­می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجدید ساختار صنعت برق ایران در چه مرحله­ای می باشد و چه روندی را دنبال می­کند؟

آیا اساساً تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران لزومی دارد و ضرورتی در این زمینه احساس می­گردد؟

 

1-6.تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

مهم­ترین متغیری که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار­می­گیرد، تجدیدساختار صنعت برق خواهدبود که تعاریف متعددی از آن ارائه­ گردیده­می باشد. با این حال، مناسب­ترین تعریف این متغیر از نظر محقق، که مبنای این پژوهش نیز قرار خواهد­گرفت، به تبیین زیر می باشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد