عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 سیستم های پردازش داده ، سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های اطلاعات استراتژیک

به گونه اختصار ، امروزه تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار شاخص تر شده می باشد. پس مشلرکت مورد نیاز در سرمایه گذاری، تا سطح اجرایی ارتقا یافته می باشد . کار فناوری اطلاعات دیگر صدور یک چک نمی باشد، حال سیستم ها بایستی بدانند و اغلب تصمیم بگیرند که چه چیزی خریداری گردد. اما در عین حال، بایستی از مبالغه کردن در اهمیت فناوری اطلاعات جلوگیری گردد. در اوایل سال 1987، شواهد نشان می داد که بحث ” مزیت رقابتی” به گونه گسترده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد و این باعث شده بود که سازمان ها توجه خود را به
پروژه هایی معطوف کنند که چندان منطقی به نظر نمی رسیدند، این امر باعث می گردید که مدیریت بعد از مدتی انگیزه و اطمینان خود را از دست بدهد. در این حالت بایستی به بهره گیری از فناوری اطلاعات و برنامه های کاربردی مختلف با در نظر داشتن نوع کمک آن ها، اندازه قابلیت توسعه پذیری، کارآیی و اندازه ارزش افزوده در زمینه رقابت، پرداخت و از ارتقای تمامی شاخص های جدید بدون نیاز به آن ها پرهیز نمود(کینگ،1987،123). اما از سوی دیگر، یک سازمان نمی تواند فرصت های استراتژیکی که ممکن می باشد، فناوری اطلاعات در اختیارش قرار دهد را نادیده بگیرد و اطلاعات ، به عنوان یک منبع استراتژیک بایستی به صورت جزئی روزمره از فرآیند طراحی کسب و کار مقصود گردد.این موضوع باعث شده تا تمامی مدیران به این نوع تفکر عادت کنند.در نتیجه، همانطور که گفته گردید ، تنها تمرکز بر روی فناوری، به کاربرد استراتژیک و موفق آن ، منجر نمی گردد. موثرترین راه برای رسیدن به مزیت استراتژیک فناوری اطلاعات ، تمرکز بر طراحی دوباره کسب و کار و رفع معضلات موجود از طریق تحلیل معضلات جاری کسب و کار و تغییر محیط (با در نظر گرفتن فناوری اطلاعات به عنوان تنها یک قسمت از راه حل) می باشد. فرق بسیاری بین “استراتژی فناوری اطلاعات” و “استراتژی سیستم اطلاعاتی” هست. اکثر استراتژی های فناوری اطلاعات بسیاری از مسائل فناوری و فنی را به گونه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
  • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
  • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
  • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد