عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

)- اصول تسهیلات بانکی:

بانک ها در اعطای اعتبار بایستی اصول و مقرراتی را رعایت کنند، در درجه اول واز نظر کلی با نک ها بایستی اصول سه گانه ای را در تخصیص منابع (اعطای اعتبار) رعایت کنند.” (بهمنی ،غفاری،1389،ص57)

(2-6-1)- اصل نقدینگی:

اعطاء تسهیلات بخش عمده مصارف یا دارائیهای بانکی را تشکیل می دهد بدیهی می باشد منبع اصلی دارائیها متشکل از سپـرده می باشد و بخش عمده و مـهمی ازسپرده ها را سپرده های دیداری تشکـیل

می دهد. سپرده هائی که ممکن می باشد هر لحـظه بوسیله صاحبان مسترد گردد. بانک بایستی پاسخـگوی

تقاضای اینگونه سپرده گذاران باشد، درغیر اینصورت باعدم اعتماد واطمینان مردم مواجه خواهد گردید. این عدم توانائی ممکن می باشد بانک را به ورطه انحلال سوق دهد لذا بانک بایستی همواره وجه نقد را در صندوق نگه دارد.  هدف از نگهداری نقدینگی ترکیب سیاست گذاری و سر مایه گذاری صحیح مدیریت بانک می باشد که به بیانی دیگر آن را ترکیب پرتفوی می نامند. در اصل نقدینگی ترکیب پرتفوی بایستی به صورتی تنظیم گردد که از نقد شونده گی بالائی برخوردارباشد.”(همان ماخذ)

      (2-6-2)- اصل منفعت:

هدف اساسی بانکداری اصل منفعت می باشد. بدین جهت بانکداری بایستی تسهیلات اعطائی را چنان تنظیم نماید که تمام منابع حاصل از سپردها به سوی تسهیلات اعطائی وسرمایه گذاریها تخصیص ومصرف گردد، تا بدین وسیله ضمن پرداخت سهم سود سپرده گذاران وتامین هزینه های بانک اندوخته ای ازمنفعت برای افزایش سرمایه وتوسعه وگسترش آینده بانک بنماید این مورد مستلزم داریت ومدیریت صحیح بانکداری می باشد. اگر بانک می خواهد.    سود بیشتری تحصیل نماید بایستی منابع خود را صرف تسهیلاتی که بازدهی بالائی برخورداری می باشد بنماید. معمولا این سرمایه گذاریها قابلیت نقد شونده گی کمتری دارند. این اصل بااصل نقد شونده گی در تضاد می باشد وتنظیم تعادل بین این دواصل برعهده مدیریت صحیح وکارآمد بانک می باشد. (همان ماخذ،ص58)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف این پژوهش دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق  تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.

اهداف جزئی:

1-  شناسایی اندازه تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.

2- شناسایی اندازه تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسایی اندازه تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.

که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی بمنظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه  با فرمت ورد