عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مدل اسپکتور و فوکس

اسپکتور و فوکس[1](2002) رفتار شهروندی را به دو طبقه تقسیم بندی کرده اند:

1)شامل رفتارهای بین فردی هدفمند که به موفقیت کلی سازمان کمک کرده و دربرگیرنده مجموعه­ای از فعالیت­های سنجیده و منطقی می باشد که به بهبود روحیه تشویق همکاران،برداشتن موانع برای اجرای وظایف و کمک به همکاران در انجام وظایف شغلی­شان تأکید می­کند.

2)ازخود گذشتگی شغلی شامل رفتارهای منظبط مانند:دنبال کردن قوانین،سخت کار کردن و خلاقیت برای حل معضلات کاری می­باشد.ازخود گذشتگی مبنای انگیزش عملکرد شغلی می باشد که کارمندان را تشویق می نمایدتا اعمالی را انجام دهند که به نفع سازمان باشد و شامل:در نظر داشتن جزئیات مهم،تمرین نظم و خویشتن­داری شخصی و خلاقیت برای حل معضلات کاری می باشد(صحرانورد و محمدی،1390: 21).

  • مدل بولینو و همکاران

بولینو و همکارانش(2003)، شش مؤلفه را به عنوان شاخص­های رفتار شهروندی سازمانی معرفی کرده­اند:

  1. وفاداری[2]
  2. وظیفه شناسی[3]
  3. مشارکت[4](اجتماعی،حمایتی،وظیفه­ای و مدنی)
  4. توجه[5] و تکریم
  5. فداکاری[6]
  6. تحمل­پذیری[7](روحیه جوانمردی)(غلام حسینی و همکاران،1389: 18).

2-1-1-4)عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه­های فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن نشان می­دهد که چهار دسته از این عوامل مورد تأکید تحقیقات بوده می باشد که عبارتند از:

  1. ویژگی­های فردی
  2. ویژگی­های شغلی

[1] .Spector & Fox

[2] . Loyalty

[3] . Compliance

[4] . Participation

[5] . Courtesy

[6] . Altruism

[7] . Sportsmanship

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد