عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

تصمیم­گیری چندشاخصه فضای تصمیم را گسسته تصور می­کنند. هر چند که برای این مسائل جواب بهینه وجود ندارد اما با وجود گزینه­های محدود از پیش تعیین شده، هدف مسئله انتخاب گزینه برتر بر مبنای شاخص­های چندگانه می باشد.

اگر چه متدهای تصمیم­گیری چندشاخصه دارای تنوع تکنیکی گسترده­ای هستند با این حال این تکنیک­ها دارای جنبه­های مشترک خاص هستند مانند وجود گزینه­ها، شاخص­های چندگانه، تعارض در بین شاخص­ها، واحدهای اندازه­گیری ناهمگون[1]، وزن معیارهای تصمیم و ماتریس تصمیم.

فرض کنید تصمیم­گیرنده­ای به دنبال انتخاب یا رتبه­بندی m گزینه  بر اساس n شاخص  می­باشد. به گونه کلی شاخص­ها از نظر ماهیت دو نوعند: شاخص­های با ماهیت سود و شاخص­های با ماهیت هزینه. بر این اساس مجموعه­ی شاخص­ها (A ) می­تواند به دو زیر مجموعه  تقسیم گردد که  بیانگر شاخص­های با ماهیت سود و  بیانگر شاخص­های با ماهیت هزینه هستند. بر این اساس یک مدل تصمیم­گیری چندشاخصه قابل اظهار به شکل زیر می باشد:

 

 

 

 

یک مسئله تصمیم­گیری چند شاخصه (MADM) را اصولاً می­توان در یک ماتریس تصمیم اختصار نمود که سطرهای آن گزینه­های مختلف بوده و ستون­های آن شاخص­هایی هستند که ویژگی­های گزینه­ها را مشخص می­کنند. همچنین سلول­های داخل ماتریس، جایگاه گزینه سطری را نسبت به شاخص ستونی زیربط نشان می­دهند. حال اولویت­بندی گزینه­ها، نیازمند یک تکنیک تصمیم­گیری می باشد که با تبادل و مصالحه میان شاخص­های مختلف، گزینه­ای را که دارای جایگاه برتر می­باشد، مشخص نماید.

موضوع دیگر، بحث اوزان شاخص­هاست، چنانچه به گونه طبیعی وزن شاخص­ها مشخص باشد (مثلاً بدانیم که کلیه شاخص­ها تأثیر یکسانی در اندازه برتری گزینه­ها دارند و لذا وزن آن‌ها یکسان می­باشد)، همین وزن را در محاسبات مقصود می گردد و اگر این طور نباشد بایستی یک تکنیک وزن­دهی نیز برای تعیین وزن هر یک از شاخص­ها بکار گرفته گردد.

به این ترتیب، هر مسئله تصمیم­گیری چندشاخصه با دو مشکل انتخاب تکنیک تصمیم­گیری و انتخاب وزن­دهی روبرو می­باشد. هر چند برای هر یک از مراحل، تکنیک­های فراوانی هست و مشهورترین مرجع موجود در زمینه مدل­های چند شاخصه (MADM)، یعنی کتاب هوانگ و یون[2](1981) تکنیک­های متعددی را در این زمینه معرفی می­کند، لیکن شاید بتوان پرکاربردترین این تکنیک­ها را به این تبیین معرفی نمود:

تکنیک­های متداول تصمیم­گیری: مجموع وزنی ساده[3]، رتبه­بندی بر اساس تشابه به حل ایده­آل[4]، و حذف  انتخاب سازگار با واقعیت[5]

[1] Incommensurable units

[2] Hwang & Kwang

[3] Saw

[4] Topsis

[5] Electre

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد