عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 تئوری مشروعیت (قانونی بودن):

ساچمن (1995) مشروعیت را به عنوان ادراک یا فرض ایجاد شده که اعمال یک نهاد مورد علاقه، مناسب و یا مقتضی در بعضی سیستم‌های قراردادهای اجتماعی، هنجارها، ارزشها، عقاید و تعاریف می باشد. ساچمن 3 نوع مشروعیت سازمانی را مشخص نمود:

1- مشروعیت اقدام‌گرایانه 2- مشروعیت اخلاقی 3- مشروعیت شناختی

همچنین او سه چالش کلیدی مدیریت مشروع را بیان نمود:

1- تملیک 2- نگهداری 3- تعمیر (مرمت) مشروعیت

ساچمن تصریح داشت که مدیریت مشروع بطور زیادی بر پایه ارتباطات می باشد. پس در هر کوششی برای شمول تئوری مشروعیت، یک نیاز برای آزمایش کردن بعضی اشکال جوامع شرکتی می باشد.

4-7-2 تئوری نمایندگی:

تئوری نمایندگی وجود یک قرارداد را پیشنهاد می‌دهد و پس یک رابط معتبر بین افراد می باشد (کارفرما و نماینده) (ایسن هارت، 1989) برای مثال: کارفرما- کارمند- قانونگذار- مشتری- سهامداران مدیریت و غیره….

ایده تئوری نمایندگی برای کنترل اهداف اساس متعارض بین اصول و نماینده‌ها، بخصوص جائیکه بوسیله مزیت جایگاهشان، درگیر کردن در رفتار فرصت‌طلبانه برای تعیین اصول می باشد. (میرفضلی، 2008)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد