عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ابزاری(نفع خود)

بر اساس این مدل ، افراد برای نتایج کوتاه مدت در فعالیت­های جمعی مشارکت نمی­کنند،بلکه آنان در عملکرد خود به دادوستدهای آتی نیز توجه دارند. در واقع رویه تصمیم­گیری از آن جهت اهمیّت دارد که می­تواند اطلاعات مربوط به منافع آتی افراد را عیان سازد و آن­ها می توانند تخمین بزنند که فرصت­های آتی ، برایشان نوید بخش خواهد بود یا نومیدکننده.افراد فراگردهای عادلانه را به فراگردهای ناعادلانه ترجیح می­دهند؛زیرا سرانجام، فراگردهای عادلانه به سود اقتصادی بیشتری منتج می­شوند. پس عدالت رویه­ای در چشم­اندازی روشن نسبت به آن دسته از نتایج اقتصادی که ممکن می باشد از رویه­ها حاصل شوند، ارزیابی می­شوند.

 

ب)مدل ارتباط­ای(ارزش گروهی)

بر اساس مدل ارتباط­ای،گروه­های اجتماعی ابزار مفیدی برای کسب منافع اجتماعی و احساسی­اند. برای مثال گروه­ها می­توانند به افراد حس قدر و منزلت و قدرت بدهند؛در نتیجه افراد انرژی زیادی صرف کوشش برای بهبود روابط اجتماعی خود با دیگران می­کنند. مطابق مدل ارتباط­ای ، رویه­ها تا حدی که حاکی از تکریم گروه (یا دست کم یکی از مسئولان آن) نسبت به افراد باشد ، عادلانه ارزیابی می­شوند. مدل ارتباط­ای همچنین معین می­کند که افراد رویه­ها را نسبت به سه مشخصه زیر مورد ارزیابی قرار می­دهند:

  • از تعصب به دور باشند(بی طرفی)
  • حاکی از علاقه تصمیم گیرنده به علائق و منافع افراد باشند(خیرخواهی)
  • برای افراد وجهه و اعتبار به ارمغان آورند(شناسایی اعتبار)(برزگر بناد کوکی و خادمی،1391: 44و45).

 

2-1-2-3-3) عدالت مراوده­ای

عدالت مراوده­ای شامل روشی می باشد که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می­گردد. این نوع عدالت مرتبط با جنبه­های فرایند ارتباطات (همچون ادب،صداقت و تکریم) بین فرستنده وگیرنده عدالت می باشد. به خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می­گردد، این نوع عدالت مرتبط با واکنش­های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به بیانی دیگر سرپرست می باشد. بعد سوم عدالت را بایاس و موآگ[1] در سال 1986 به ادبیّات عدالت معرفی کردند. (رضائیان و میرزاده،1389: 96). عدالت مراوده­ای شامل روشی می باشد که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می­گردد. چهار ویژگی که نشان از ارتباطات عادلانه دارد، این گونه اظهار می گردد:

  1. صداقت، پرهیز از دروغ گفتن، رک گویی و ارائه­ی تصویر دقیق از آن چیز که که هست؛
  2. با تکریم برخورد کردن با دیگران؛
  3. مؤدبانه بودن سؤالات؛
  4. داشتن دلیل موجه برای رفتارها(سلیمی و پورعزت،138:1389).

[1] . Bies and Moag

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

مطالعه تأثیر دو عامل عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی

اهداف فرعی پژوهش

1- تعیین تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

2-تعیین تأثیر هر یک از ابعاد فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

3-اولویت­بندی هر یک از ابعاد عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس  با فرمت ورد