عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل کوشش می­گردد به اظهار مباحثی مانند مفهوم پژوهش، روش مورد بهره گیری در پژوهش حاضر، تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی به­کار­رفته در پژوهش، ابزار پژوهش، روایی و پایایی این ابزار، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش اجرا و گردآوری اطلاعات و نهایتاً روش تحلیل نتایج پرداخته­گردد.

3-2.مفهوم پژوهش

پژوهش یا پژوهش می­تواند به عنوان فعالیتی نظام­مند و سازمان­یافته برای مطالعه مشکلی خاص که مستلزم راه­حلی می باشد تعریف گردد و حاوی سلسله فعالیت­های فکری و اجرایی دقیق می باشد که ما را قادر می­سازد، بدانیم چگونه معضلات سازمانی برطرف می­شوند و یا به حداقل می­رسند(دانایی­فرد و همکاران،1386 : 24). براین­اساس پژوهش حاضر نیز دربردارنده­ی مجموعه­ای از اقدامات و فرایندهای نظام­مند فکری و اجرایی بوده و کوشیده­می باشد تا با پاسخگویی به یکی از سؤالات اساسی و چالش­برانگیز در حوزه­ی صنعت برق، فعالان این صنعت مادر را در جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف خود یاری­رساند.

3-3.روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. به گفته دانایی­فرد و همکاران(1386 : 26) وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته­هایش برای حل معضلات خاص متداول درون سازمان انجام می­گردد، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می­گردد و از آنجایی که پژوهش حاضر ویژگی­های اظهار­شده در بالا را داراست می­توان گفت که یک پژوهش کاربردی می باشد. همچنین این پژوهش کیفی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی قلمدادمی­گردد زیرا که مطالعه توصیفی به مقصود تعیین و توصیف ویژگی­های متغیرها در یک وضعیت انجام می­شو

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد