دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه در دنیا این امر پذیرفته شده می باشد که هیچ شرکت و سازمانی نمی تواند بدون عملکرد مشروع و رفتار های مسئولانه برای طولانی مدت به فعالیت ادامه دهد.

مشروعیت یک شرکت به معنای اندازه مسئولیت آن در قبال جامعه همچنین توانایی آن در حفظ منافع کارکنان و دینفعان می باشد. که این امر به پایداری آن کمک می کند. همچنان که کسب و کار به باز تولید منابع مختلف می پردازد- اقتصادی، اجتماعی و طبیعی- در واقع استانداردهای زندگی را برای جامعه افزایش می دهد و تصویر مثبتی را از خود خلق می کند.

اشتیاق شغلی[1] هم برای کارکنان و هم برای سازمانها اهمیت زیادی دارد.در حقیقت در دنیای عملی کار،ایجاد اشتیاق در کارکنان به عنوان اساسی ترین وظیفه ی سازمانهای امروزی تلقی میگردد.(تاورز و پرین[2]، 2003)

تحقیقات گذشته نشان داده می باشد که اشتیاق شغلی منجر به ایجاد پیامدهای مثبتی هم زیرا گردش مالی کم[3]، تعهد سازمانی بالا،عملکرد مالی کسب و کار و عملکرد سازمانی بالاتر،شده می باشد.(شافلی و باکر[4]، 2004)

در مطالعه ای که توسط هارتر و اشمیت و هایز (2002) انجام شده بود آن دسته از واحدهای کسب و کار که در آن ها سطوح نمرات اشتیاق شغلی بالاتر از دیگران بود،از لحاظ عملکرد و سود دهی نیز سرآمد بودند. همانطور که این یافته ها نشان میدهد،شناسایی پیش بینی کننده های اشتیاق شغلی وظیفه مهمی برای رهبران کسب و کار می باشد، هم بدلیل افزایش عملکرد سازمانی و هم بدلیل بهبود تندرستی یا رفاه کارکنان[5].

در سازمانهای مدرن انتظار میرود که کارکنانشان فعال باشند و ابتکار اقدام نشان دهند، و مسئولیت توسعه حرفه ای خودشان را بر عهده گیرند و به استانداردهای عملکرد با کیفیت بالا(عملکرد کیفی) متعهد باشند.پس انها به کارکنانی نیاز دارند که پر از احساس انرژی باشند و خود را وقف کار کنند،و همچنین مجذوب کارشان باشند یعنی کسانی باشند که با اشتیاق مشغول کار میباشند.(شافلی و باکر، 2008)

[1] Work engagement

[2] Towers Perrin

[3] Law turnover

[4] Schzufeli & Bakker

[5] employee well-being

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد