عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چرا به استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی نیاز می باشد؟

تا به اینجا صحبت های زیادی درمورد ی لزوم بهره مندی سازمان ها از استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی کرده ایم. تحقیقات زیادی وجود داردکه نشان می دهد،عواقب نداشتن استراتژی فناوری اطلاعات به ضرر سازمان می باشد تعدادی از این ضرر ها به تبیین زیر می باشد(پمبرنون و دیگران ،2001،63):

 • نبود روشی برای تصمیم گیری راجع به چگونگی بهره گیری بهینه از منابع و عدم شناخت ابزار مناسب برای فراهم ساختن سیستم ها.
 • نبود اطلاعات یا اطلاعات ضعیف ، نامنسجم و نادرست مدیریتی و همچنین دسترسی کند به اطلاعات.
 • سوء تفاهم بین کاربران ومتخصصان فناوری اطلاعات که منجر به ختلاف و نارضایتی می گردد.
 • استراتژی در مورد فناوری ، نامربوط بوده و انتخاب ها را محدود می کند.
 • سرمایه گذاری های زیر بنایی ناکافی می باشد.
 • تمامی پروژه ها فقط با معیارهای مالی سنجیده می شوند و…

در کنار این موارد، به گونه اختصار مزایای بهره گیری از فناوری اطلاعات را با در نظر داشتن مطالب گفته شده، می توان به تبیین زیر برشمرد(سلموتز ، راو ، 1995؛ ماتا و دیگران ، 1995):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کسب مزیت رقابتی برای سازمان.
 • ایجاد ارزش افزوده در فرایند های کسب و کار.
 • ایجاد ارتباط موثر سازمان با مشتریان / ارباب رجوع با عرضه کنندگان.
 • تولید محصولات تازه با ارائه خدماتی جدید.
 • بهبود اثربخشی تصمیم گیری مدیران و افزایش کارآیی سازمان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • مطالعه وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان
 • مطالعه وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان
 • مطالعه تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات
 • مطالعه یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی استان سمنان  با فرمت ورد