عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش اسمی سهام[1]

ارزش اسمی، ارزش صوری یک برگه سهم می باشد. این رقم، در هنگام تاسیس و انتشار سهام، برای هر ورقه

سهم تعیین شده و در اساسنامه درج می گردد. ارزش اسمی سهام معادل سرمایه تقسیم بر تعداد سهام می باشد. طبق قانون تجارت ایران، ارزش اسمی سهام عادی در شرکتهای سهامی عام نباید از ۱۰.۰۰۰ریال بیشتر باشد[2].

2-1-1-2- ارزش دفتری[3]

ارزش دفتری هر سهم از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام منتشره شرکت بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهیهای شرکت می باشد. معمولاً در هنگام تاسیس شرکت، ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند (مگر در مواردی که سهام به صرف یا کسر بفروش برسد) اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت، بدلیل ایجاد و افزایش عواملی مانند اندوخته ها و سود انباشته (یا زیان انباشته) بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می گردد. در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار مطالعه عملکرد، به دلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری می باشد، ارزش اطلاعاتی خود تا حدودی از دست می دهد. البته اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد این مشکل مرتفع خواهد گردید و نیز اگر از حسابداری تورمی بهره گیری گردد این مشکل تخفیف می یابد.

 

2-1-1-3- ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها[4]

ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها ( N.A.V)، از تقسیم ارزش روز داراییها پس از کسر بدهیها و سهام ممتاز، بر تعداد سهام به تبیین زیر بدست می آید: ( گزارش پژوهشی” مطالعه روش های قیمت گذاری سهام”، 1385)

  1-Par Value

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1- ماده 29 قانون تجارت : در شرکتهای سهامی عام ، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

2-Book Value

3 -Net Asset Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس می باشد، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند تأثیر عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام اعمال کند. (بختیاری، 1382)

در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 ارتباط بعضی عوامل موثر بر قیمت سهام مانند جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن آن قیمت سال 85 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. پس از اثبات وجود همبستگی، با بهره گیری از خط رگرسیون ارتباط قیمت با متغیر مورد نظر اظهار گردیده می باشد. در انتها قیمت حاصل از این معادله خطی با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار با فرمت ورد