عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای کمی

هزینه: سود یک سازمان مستقیماً از هزینه عملیاتش تأثیر می‌گیرد. به همین دلیل اکثر افراد هزینه را عامل مهمی در کل عملکرد می‌دانند و درواقع مهم‌ترین معیار اندازه‌گیری می باشد. از انواع هزینه‌ها می‌توان به هزینه توزیع، هزینه تولید، هزینه توزیع، هزینه انبارداری و هزینه‌های نهفته تصریح نمود (یوتنر و همکاران، 2003).

بهره گیری از منابع: عملکرد زنجیره تأمین نمی‌تواند فقط بر خروجی متمرکز باشد. یک فرایند تولیدی شامل ورودی، فرایند و خروجی می باشد، به‌عنوان‌مثال ورودی یک تولیدکننده؛ مواد خام، تجهیزات، ماشین‌آلات و منابع انسانی می باشد. بهترین عملکرد زمانی به دست می‌آید که از همه این منابع به شکلی صحیح بهره گیری گردد. برای سنجش اندازه بهره گیری از منابع، شرکت می‌تواند درصد مازاد هر منبع را در یک دوره خاص محاسبه نماید (یوتنر و همکاران، 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-5-2- معیارهای کیفی

کیفیت: اولین دسته از معیارهای کیفی، کیفیت می‌باشد. این معیار مستقیماً با سطح رضایت مشتری از محصول و خدمات ارائه‌شده برای محصول ارتباط دارد. طولانی بودن زمان تحویل کالا به‌اندازه پایین بودن کیفیت محصول می‌تواند سطح رضایت مشتری را پائین بیاورد. رضایت مشتری مشخصه کلیدی موفقیت یک سازمان به شمار می‌آید. برای اندازه‌گیری کیفیت می‌توان به‌اندازه گیری عوامل زیر پرداخت:

انعطاف‌پذیری: توانایی یک سازمان در پاسخ به تغییرات را انعطاف‌پذیری می‌گویند. چان انعطاف‌پذیری را در سه شکل ورودی، فرایند و خروجی مطالعه می کند و در هر سه شکل، هدف پاسخگویی به تغییرات می باشد.

وضوح: هر زنجیره تأمین از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و مشتریان تشکیل‌شده می باشد، پس درصورتی‌که مشتری بخواهد خصوصیتی از محصولش را تغییر دهد، به زمان بسیار زیاد برای انتقال پیام به انتهای زنجیره نیاز می باشد. علاوه بر تلف شدن زمان امکان وجود خطا و اشتباه نیز هست. پس وجود سیستمی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات ضروری می باشد. اندازه وضوح در یک زنجیره تأمین، صحت و سرعت انتقال اطلاعات را نشان می‌دهد.

اعتماد: اعتماد به معنای قابلیت اطمینان و سازگاری سطوح مختلف زنجیره تأمین می باشد که در ارتباطات طولانی‌مدت بین آن‌ها را افزایش می‌دهد. برای نشان دادن ارتباطات و سازگاری بین اعضاء زنجیره، اندازه اشتراک ریسک و اشتراک اطلاعات معیار مناسبی می باشد.

نوآوری: قابلیت تولید محصولات جدید که باعث مزیت رقابتی در سازمان می باشد. برای اندازه‌گیری این معیار به‌عنوان‌مثال می‌توان تعداد محصولات جدید را که سازمان در یک دوره خاص به بازار می‌فرستد مبنا قرارداد(یوتنر و همکاران، 2003).

بیمون[1](1999) نیز به مقایسه معیارهای معرفی‌شده در ادبیات می‌پردازد، نقاط ضعفشان را مطالعه می کند. بر طبق تحقیقات بیمون تک معیارها، یک‌شکل مرسوم برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تأمین هستند. تک معیار بودن به معنای بهره گیری از تنها یک معیار در سنجش عملکرد سیستم می باشد. سادگی این روش در اندازه‌گیری، آن را بسیار جذاب ساخته می باشد. اما کلی و جامع نبودن تک معیارها، ضعف اصلی آنان می‌باشد. یک معیار بایستی بتواند تمام جنبه‌های زنجیره تأمین را موردسنجش قرار دهد. به‌عنوان‌مثال بهره گیری از معیار هزینه برای سنجش، گرچه بسیار مطلوب به نظر می‌رسد اما ممکن می باشد معیار مناسبی برای سنجش اندازه پاسخگویی به مشتری نباشد. پس محقق معتقد می باشد بهره گیری از معیارهای ترکیبی بهتر می‌تواند پاسخگو باشد. بیمون یک سیستم برای اندازه‌گیری معرفی می کند که از سه جزء تشکیل‌شده می باشد: 1- منابع، 2- خروجی، 3- انعطاف‌پذیری (زیدسین و ریچه[2]، 2009) .

[1] Bimon

[2] Zsidisin, G. A. & B., Ritchie

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناسایی عوامل ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  2. رتبه‌بندی عوامل ریسک در صنعت لوازم‌خانگی استان تهران
  3. رتبه‌بندی شرکت­های تولیدکننده لوازم‌خانگی استان تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره  با فرمت ورد