عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

3دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری:

شهرک های صنعتی  طبق دسته بندی بر اساس کارکنان حدود 97 % از صنایع کوچک و متوسط تشکیل شده می باشد نگاهی کوتاه به ساختار نظام اقتصادی کشورهای مختلف ما را با اهمیت و جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط[1](SME) بیشتر آشنا می کند. درخصوص اهمیت این شرکت ها، همین بس که حداقل 3/2 میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود داردکه تعداد کارکنان آن ها 20 میلیون نفر می باشد و 70 درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده می باشد. در ایالات متحده آمریکا نیز حدود 25 میلیون شرکت کوچک وجود داردکه بیش از 50 درصد از نیروی کار بخش خصوصی را دراختیار دارد. این شرکت‌ها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا را تامین کرده و 96 درصد از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکت ها تولید می­شوند. (ابراهیمی و همکاران1381)

اما با وجود آمار رضایت بخش از کشورهای مختلف، این سوال پیش می‌آید که چرا در کشور ما این شرکت‌ها جایگاه اصلی خود را در نظام اقتصادی پیدا نکرده اند؟ چه عواملی روی رشد این شرکت‌ها تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چرا بعضی از آن ها در یک صنعت مشابه بهتر از بقیه فعالیت می‌کنند؟

. پورتر و استرن[2] اظهار کردند که شرکت‌ها بایستی بتوانند جریانی از محصولات و فرایندهای جدید را ایجاد کرده، تا ازتکنولوژی بیشتری بهره گیری کنند و در عین حال در جهت ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند. این مورد در شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) بیشتر نمود پیدا می کند. توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمزتوسعه اقتصادی دهه آینده می باشد.

شرکتهای تولیدی کوچک دارایی‌های نامحسوس قابل ملاحظه‌ای دارند اما نوعاً از منابع و سرمایه محدودی برای تولید و بازاریابی برخوردارند. به علاوه بازار محصولاتشان دایم در حال تغییر و جهانی شدن می باشد؛ با وجود تمام این محدودیت‌ها، به نظر می‌رسد نرخ شکست کسب و کارهای کوچک کمتر می باشد.

سازمان‌های کوچک و متوسط نیروی تاثیرگذاری در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها می‌باشند ،که از ایفای رسالت خود در توسعه اقتصادی کشور بازمانده‌اند. شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای مختلفی تعریف می­شوند. بعضی از این معیارها عبارتند از : حجم اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید، نوع تکنولوژی و صادراتی بودن تولیدات، اندازه گردش مالی و. . . (هابرت،2003).

بنابر این هر کشوری با در نظر داشتن شرایط خاص خود تعریفی از این شرکت‌ها ارائه کرده می باشد. مثلاً در ایالات متحده آمریکا، شرکت‌هایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک می­نامند. درحالی که در آلمان شرکت‌هایی را که دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند، کوچک و از ده تا 499 نفــر را شــرکت هــای متوسط محسوب می­کنند.(ابراهیمی و همکاران1381).

براساس معیارهای اتحادیه اروپا نیز، صنایع کوچک و متوسط برحسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمایه سالانه تعریف می­شوند. براین اساس، شرکتی کوچک یا متوسط نامیده می­گردد، که تعداد کارکنان آن کمتر از 250 نفر باشد و مبلغ گردش مالی سالانه آن هم از 40 میلیـون یورو تجاوز نکند. (کیم و همکاران ، 2006)

[1] Small and Medium- Sized Enterprises

[2] Porter&E stern

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت کسب اطلاعات بازاریابی به سوالات زیر پاسخ داده می گردد:

  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟
  • رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان  با فرمت ورد