عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

. تجدید ساختار

در اثر تغییراتی که در استراتژی شرکت­های رقیب، در تکنولوژی و در محیط رخ می­دهد، سازمان­ها بایستی ساختار خود را تغییر­دهند. گاهی شدت تغییرات محیط خارجی سازمان به­حدی زیاد می­گردد که ساختار فعلی سازمان پاسخگوی اندازه تغییرات محیط نبوده و به­ناچار می­بایست در ساختار سازمانی تجدید نظر اساسی صورت­گیرد(اخوان، 1383 : 74).

هریسون و جان(1385 : 8) عقیده دارند که«تجدید ساختار شامل تأکید مجدد بر عملکردهایی می باشد که یک سازمان به­خوبی انجام می­دهد که البته با تاکتیک­های متعددی که به سازمان حیات دوباره می­بخشد و تقویت جایگاه رقابتی آن، ترکیب می­گردد».

لطفعلی­پور و همکاران(1389 : 2) نیز چنین اظهار می­دارند که«تجدید ساختار به ­معنی دگرگونی و تغییر قوانین قدیمی و تجدید بنای آن به­صورتی می­باشد که تأثیر دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی و بازار به­مرور جایگزین دولت گردد».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما همان­گونه که پیش از این نیز گفته­گردید، تا قبل از دهه80 میلادی صنعت برق در غالب کشورها در مالکیت دولت قرار داشت و بحث انحصار طبیعی صنعت برق امری طبیعی محسوب می­گردید. اما پس از آن با تغییر ساختار سنتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع برق را در اختیار یک شرکت قرار­می­داد، زمینه برای تجدید ساختار فراهم­گردید(لطفعلی پور و همکاران، 1389 : 2). حال در خصوص تجدیدساختار صنعت برق به تعاریف زیر بسنده می­کنیم :

تجدیدساختار صنعت برق، فرایند جایگزینی سیستم­های انحصاری با شرایط رقابتی می باشد که به تک­تک مشتریان اجازه انتخاب عرضه­کنندگان برق خود را می­دهد و پیکربندی مجدد یکپارچگی عمودی را نیز شامل می­گردد(مؤسسه­ی اطلاعات انرژی آمریکا،16 نوامبر2012 الف).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پژوهش حاضر هدف اصلی زیر را دنبال می­کند :

تعیین لزوم تداوم استراتژی­های تجدید ساختار صنعت برق ایران

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش

مشخص کردن مراحل لازم جهت تجدید ساختار صنعت برق

مطالعه تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار صنعت برق آن­ها

مطالعه و توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران  با فرمت ورد