پایان نامه

پایان نامه مدیریت:سنجش شارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان قسمتی از متن پایان نامه : 2 تئوری مشروعیت (قانونی بودن): ساچمن (1995) مشروعیت را به عنوان ادامه مطلب…

By 92, ago