پایان نامه

پایان نامه مدیریت:سنحش توصیف ساختار فعلی صنعت برق ایران و سیر تجدید ساختار آن

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه در این فصل کوشش می­گردد به اظهار مباحثی مانند مفهوم پژوهش، روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه ارشد:ارائه ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : موانع ادامه مطلب…

By 92, ago