پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش سیستم اطلاعات بازاریابی و عامل ظرفیت

  عنوان کامل پایان نامه :  رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان قسمتی از متن پایان نامه : 2فاکتور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ریسک زنجیره تأمین در بخش صنعت لوازم‌خانگی استان تهران

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : معیارهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش …

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : تعریف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی …

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با بهره گیری از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره قسمتی از متن پایان نامه : – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه قسمتی از متن پایان ادامه مطلب…

By 92, ago