دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد:ارائه سیستم اطلاعات بازار یابی و بهره وری کل عوامل تولید

  عنوان کامل پایان نامه :  رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان قسمتی از متن پایان نامه : 10روش پژوهش: این پژوهش با دیدگاهی جامع به مطالعه شیوه مناسب کسب اطلاعات بازاربر اساس تاثیر ادامه مطلب…